Nejste náhodou mikro-manažer? Tři signály, podle kterých to poznáte

Mikro-management je jedním z největších prohřešků, kterých se může manažer dopustit. Mikro-management totiž ubíjí kreativitu jinak šikovných a ambiciózních lidí, vede k frustraci pracovníků, horším výsledkům týmu a ve výsledku až k vyhoření nebo odchodu zaměstnanců. A co je nejhorší, řada manažerů si ani neuvědomuje, že se mikro-managementu dopouští. Proto si v tomto článku ukážeme tři znaky mikro-managementu, podle kterých poznáte, že i vy jej dost možná provozujete.

Ilustrační snímek

Tento text vychází z článku v magazínu Forbes.

Zajímáte se pouze o čísla a výsledky

Dobrý manažer musí jistě kontrolovat výsledky práce svého týmu a musí vnímat i to, jak pracují jednotliví zaměstnanci. Na druhou stranu se ale musí vyhnout tomu, aby své podřízené vnímal jako nelidské stroje a aby se díval jenom na výsledky jejich práce. Mikro-management se totiž může projevovat i jako odosobnění, kdy manažer nebere v potaz lidské stránky svých podřízených a jenom je nutí dosahovat konstantně skvělých výsledků. Vnímejte své podřízené jako lidské bytosti. Bavte se s nimi i na lidské úrovni a zajímejte se o ně na osobní rovině.

Neustále takříkajíc stojíte za zády vašich podřízených

Jedná se o nejtypičtější formu mikro-managementu, kdy manažer hlídá víceméně každý krok podřízeného pracovníka, neustále mu stojí za zády a (často v dobré víře) mu radí se vším, co dělá. Toto chování vede zaměstnance často k pocitu, že mu nadřízený nedůvěřuje, že nemá dostatek prostoru na své agendě pracovat sám a že nemůže takříkajíc dýchat. Dejte podřízeným volnost. Nekontrolujte každý jejich krok, ale domluvte se s nimi na dlouhodobých cílech, jejichž řešení budou mít i bez vašeho neustálého dozoru v kompetenci sami pracovníci.

Špatně stanovujete strategie a plány

Poměrně překvapivým, ale logickým důsledkem mikro-managementu může být i to, že manažer nestanovuje svým podřízeným jasné cíle, kterých mají dosahovat, a jasné plány, podle kterých mají postupovat. Je to dáno tím, že manažer má stejně představu, že své lidi vede on a že oni nepotřebují samostatné cíle a plány, jelikož je k výkonu své práce díky jeho preciznímu vedení nepotřebují. Každý pracovník musí mít jasně definované cíle a musí vědět, co se po něm chce a jak daných cílů může dosáhnout. Každému podřízenému proto definujte individuální cíle a pracujte s jednotlivými pracovníky na jejich posunu a osobním rozvoji.

 

-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com