Nejotřepanější manažerská klišé

Ilustrační snímek

Kancelářské prostředí je plné klišé – slovních i manažerských. Fráze, které měly původně motivovat, zaznívají tak často, že se staly dokladem absurdity chování neschopných šéfů. Zajímavý článek na toto téma publikoval nedávno na síti LinkedIn uznávaný britský odborník na firemní výkonnost Bernard Marr. My dodáme snad jen to, že řada následujících klišé zaznívá i v českém prostředí a je o to absurdnější, když je manažeři říkají svým lidem v angličtině.

„There is no ‘I’ in team.“ (V týmu není žádné „já“.)

Týmová práce je zásadní, nezbavuje však jednotlivce jejich individuality. Naopak je třeba umět využít silné stránky jednotlivců. Žádný manažer neuspěje, když bude přistupovat ke svým lidem lidem jako k anonymním kolečkům v soukolí.

Give 110 percent.“ (Pracujte na 110 procent.)

Odhlédneme-li od faktu, že je to matematický nesmysl, tento požadavek je i manažerský nesmysl. Zaměstnanci nevědí, co konkrétně to znamená. Vaše požadavky musejí být specifické.

Think outside the box.“ (Uvažujte jinak, nekonvenčně. / Překonejte zažité způsoby myšlení.)

Další ukázka zcela vágního požadavku. Raději přemýšlejte, jakými konkrétními kroky můžete svůj tým motivovat k tomu, aby se na řešené problémy díval jinak.

„Work smarter, not harder.“ (Nepracujte více, ale chytřeji.)

Tímto výrokem dáváte najevo, že určitá práce by měla být hotova rychleji a snadněji. To je ale všechno. Jestliže vidíte způsoby, jak přistupovat k dané práci jinak a lépe, mluvte o nich a ukažte je. Fráze vám nepomohou.

Když ze svého slovníku vynecháte tato klišé, výrazně zlepšíte svůj vůdcovský styl. Zaměřte se raději na aktivní techniky řízení lidí než prázdná slova.

Jaká manažerská klišé jsou podle vás nejhorší?

-kk-

Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse