Nejčastější manažerské styly a jejich výhody a nevýhody

Jestliže chcete, aby byl váš tým úspěšný (což nepochybně chcete), měli byste se především snažit být skvělý manažerem. Existuje několik základních manažerských stylů, ze kterých si můžete vybrat. Při svém výběru musíte vzít potaz nejen vaši povahu, ale také cíle vašeho týmu i celé firmy. V tomto článku si ukážeme pět nejběžnějších manažerských stylů a ukážeme si i jejich klady a zápory.

Ilustrační snímek

Autokratický styl

Autokratičtí manažeři dělají všechna rozhodnutí sami za sebe. A očekávají, že členové týmu se budou těmito rozhodnutími řídit. Jak uvádí HubSpot blog, tento styl může vést k rychlým výsledkům a je proto velmi účinný v krizových situacích. Zejména za nekritických, každodenních okolností však může vést k nedostatečné angažovanosti a motivaci zaměstnanců.

Demokratický styl

Manažeři demokratického rázu naopak členy svého týmu do rozhodovacího procesu ve velkém zapojují. Tento styl řízení se nejlépe hodí pro situace, kde je potřeba kreativita a inovace. Jeho důsledkem ale často je pomalý, zdlouhavý proces rozhodování a malá flexibilita týmu jako celku.

Styl „laissez-faire“

V rámci stylu „laissez-faire“ týmoví manažeři své podřízené usměrňují jen ve velmi omezené míře. Dávají jim volnost a umožňují jim pracovat samostatně. Zaměstnanci tak jsou do velké míry nezávislí a dostávají prostor pro uplatnění vlastní kreativity. Nevýhodou stylu „laissez-faire“ je však absence vize a také malý zájem pracovníků o to, co se děje.

Transakční styl

Transakční manažeři se zaměřují na odměňování a trestání členů týmu na základě jejich výkonu. Tento styl funguje nejlépe v týmech, kde panují jasná pravidla a kde se postupuje podle jasně definovaných procesů. Tento styl podporuje disciplínu a jednoznačnost komunikace mezi členy týmu, ale také často vede k nedostatku kreativity zaměstnanců a k nízké míře jejich zapojení.

Transformační styl

Lídři vykazující transformační styl se snaží především o to, aby členové týmu dosáhli svého maximálního potenciálu. Pokud je vaší prioritou dlouhodobý růst a rozvoj vámi svěřených oveček, pak pro vás může být transformační styl vhodnou volbou. Dejte si ale pozor, abyste veškerý svůj čas nestrávili sněním a nezapomněli pro všechny své vize pracovat také na každodenních, praktických úkolech.

-mm-

Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog