Nejčastější důvody, proč vázne komunikace v rámci týmu

Efektivní komunikace je základ úspěchu jakéhokoliv týmu. Bez rychlé, jasné a bezproblémové komunikace si nemůže tým efektivně předávat mezi sebou informace ani pracovní agendu a nemůže tak naplno využívat potenciálu všech členů týmu. Pokud cítíte, že komunikace ve vašem týmu vázne, může to mít několik příčin.

Ilustrační snímek

Příliš mnoho komunikačních kanálů

Jak uvádí INSEAD Knowledge, častým důvodem pokulhávající komunikace je používání přílišného množství komunikačních kanálů. Moderní technologie nabízí celou řadu komunikačních platforem a řada týmů jich využívá hned několik najednou. Vyjasněte si, jak budete jednotlivé kanály používat a v jakých situacích, a pokud možno jejich počet co možná nejvíce zredukujte.

Nevyjasněné role členů týmu

Jednotliví členové týmu spolu nemohou efektivně komunikovat, pokud nejsou vyjasněné jejich role. Když pracovníkům není jasné, jaké jsou jejich povinnosti a za co mají naopak zodpovědnost jejich kolegové, často se to projeví na komunikaci. Ta je pak neefektivní a logicky snižuje produktivitu celého týmu.

Neznalost týmových a pracovních procesů

Další příčinou neefektivní komunikace je neznalost work-flow týmu. Tedy procesů, které se uplatňují. Je nutné, aby všem členům týmu bylo zcela jasné, jakými fázemi úkoly či projekty v rámci týmu prochází, jak celý systém funguje, co by se mělo dít a jaké jsou povinnosti jednotlivých zaměstnanců.

Osobní důvody některých členů týmu

Bohužel, častou příčinou je i vědomý či nevědomý bojkot některých konkrétních členů týmu. Někdo se třeba cítí frustrovaný, že není dobře ohodnocen, nebo nesouhlasí s procesy v týmu, a odmítá se tak na komunikaci efektivně podílet. Někdo zkrátka komunikovat neumí nebo se domnívá, že na to nemá čas. S takovými lidmi je potřeba nejdříve vyřešit jejich problémy či domněnky a teprve potom je efektivně začlenit do týmové komunikace.-mm-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge