Nejčastější chyby při řízení virtuálních týmů

Má-li tým složený z lidí pracujících na dálku přinášet očekávané výsledky, potřebuje silného a schopného manažera. Ve virtuálním týmu platí ještě více než v tom klasickém, že právě manažer odpovídá za včasně dokončené a kvalitní produkty, služby a projekty. Členové virtuálního týmu od něj potřebují silnou důvěru a také podporu. Jak to zjistit? Dávejte si pozor na nejčastější chyby manažerů virtuálních týmů, na které upozornil nedávný článek na serveru HR Zone.

1. Nedostatečná aktivita manažera

Manažer virtuálního týmu musí pravidelně komunikovat se členy svého týmu na všech úrovních. Nemůže předpokládat, že všichni správně chápou své úkoly a cíle. Musí být připraven odpovídat na dotazy a průběžně sledovat vývoj plnění úkolů.

2. Stagnace týmu

Členové virtuálního týmu potřebují jasné odpovědnosti a jasné termíny pro plnění svých úkolů. Pokud někdo přesně neví, co a do kdy má udělat, začíná stagnovat a může ohrozit celý projekt. Také manažer musí vědět, co a v jakých termínech má kontrolovat.

3. Upřednostňování technologií před lidmi

Dobrý manažer virtuálního týmu nezapomíná, že pro něj nepracují jen stroje, ale především lidé. Měl by s nimi pravidelně komunikovat alespoň po telefonu, aby vzájemně slyšeli své hlasy a mohli si osobně popovídat o společné práci. Spoléhat pouze na technologie nestačí.

4. Favorizování oblíbených pracovníků

Často se stane, že manažer zná osobně jen některé členy svého týmu nebo si některé dokonce sám vybral. Těm věří a jelikož mu chybí osobní kontakt s ostatními, má tendenci je upřednostňovat. Věřit jen někomu se ale nevyplácí. Každý virtuální manažer by měl mít k dispozici nástroj, jak hodnotit výkonnost všech členů svého týmu objektivně. Měl by také komunikovat se všemi a rozdělovat úkoly systematicky.

5. Nedostatečná komunikace

Pokud ve virtuálním týmu chybí komunikace, nelze dosáhnout ničeho. Komunikace musí být mnohem častější a lépe zacílená než v klasickém týmu. Manažer by měl mít připravený komunikační plán, který bude obsahovat nástroje pro řešení konfliktů, postupy pro delegování úkolů či společný kalendář. Měl by jasně stanovit odpovědnost pracovníků za udržování vzájemné komunikace a postupy pro předávání hotových úkolů.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone