Nejčastější chyby, které manažeři dělají při komunikaci s podřízenými

Manažer musí umět svůj tým motivovat, inspirovat a efektivně vést. K tomu všemu je především zapotřebí, aby dovedl se svým týmem velmi dobře komunikovat. Žádné strategické plánování ani excelentní tvrdé dovednosti u manažera nikdy nemohou vyvážit nedostatečné komunikační dovednosti. A proto si v tomto článku ukážeme čtyři nejčastější chyby, kterých manažeři při komunikaci se svým týmem dopouštějí.

Ilustrační snímek

Chyba č. 1: Nedostatečná komunikace

Jak uvádí server Management Issues, častým komunikačním problémem vedoucích týmů je nedostatek komunikace. Ta je často zapříčiněná tím, že vedoucí týmu je úzkým hrdlem, přes který jde směrem k týmu příliš mnoho informací, a členové týmu pak nemají všechny potřebné informace ke své práci. Důsledkem je frustrace pracovníků, neefektivní práce a zběsilé dohánění termínů na poslední chvíli. Řešením je delegace práce a diverzifikace komunikačních kanálů tak, aby ne všechny informace šly pouze přes manažera.

Chyba č. 2: Pouze negativní nebo krizová komunikace

Bohužel, poměrně častou chybou na straně manažera je to, že důkladněji komunikuje se svými jednotlivými podřízenými pouze ve chvíli, kdy je nějaká krize nebo kdy od nich potřebuje urgentně vyřešit nějaký problém. Pokud se zdánlivě nic negativního neděje, daný vedoucí nevidí důvod nějak aktivněji se členy týmu komunikovat. A to je veliká chyba. Komunikace by měla probíhat pravidelně, měla by analyzovat situaci i ve chvíli, kdy se zdánlivě nic neděje, a měla by naopak problémům předcházet, ne je pouze řešit.

Chyba č. 3: Nedostatek transparentnosti

V komunikaci se zaměstnanci by si měl manažer vždy počínat otevřeně, upřímně a transparentně. Jinak ztratí autoritu a důvěru svých podřízených. Jestliže manažer opakovaně zveličuje prioritu některých úkolů, snaží se mlžit nebo mluví vágně, hraje se svými podřízenými nějaké psychologické hry nebo s nimi jedná neupřímně, zaměstnanci do brzy poznají a přestanou jeho komunikaci důvěřovat.

Chyba č. 4: Nekonzistentnost

Když si komunikovaná data a informace protiřečí, může to znamenat velký problém pro interní fungování jakéhokoliv týmu. Komunikace vedoucího týmu si může buď protiřečit s obecnými pravidly a prioritami firmy, a tím se dostávají zaměstnanci do patové situace, anebo si může protiřečit sama sobě. V každém případě musí být komunikace jednoznačná a konzistentní a jedině tak může být efektivní.

 

-mm-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues