Necítí se vaši podřízení nedocenění? Tipy, jak zajistit, aby to tak nebylo

V efektivně fungujícím týmu má sice vedoucí hlavní rozhodovací roli a musí vykazovat určitou autoritu, ale zároveň musí i dostatečně zapojovat řadové členy týmu a dávat jim prostor pro rozhodování a vlastní iniciativu. Pokud tomu tak není a od podřízených se pouze očekává, že budou plnit příkazy, brzy se budou cítit nedocenění, frustrovaní a odstrčení. Zde je několik tipů pro manažery, jak docílit toho, aby se tak zaměstnanci necítili a aby viděli, že si jich firma i vedení týmu skutečně váží.

Ilustrační snímek

Zpětná vazba i konstruktivní kritika

Jak uvádí blog Briana Tracyho, jedním z klíčových způsobů, jak ukázat, že vám na někom záleží, je poskytovat mu kvalitní zpětnou vazbu. A to i včetně konstruktivní kritiky, která dotyčnému pomáhá posouvat se dál. Tím, že manažer aktivně pomáhá svým podřízeným a že si najde čas formulovat zpětnou vazbu, dává podřízeným najevo, že si jich váží a přeje si, aby se zlepšovali.

Zapojování podřízených do rozhodovacích procesů

Snažte se co nejvíce vyhnout rozhodování stylu „o nás - bez nás“. Když řešíte nějakou otázku v rámci týmu, vždy si poslechněte i názory jeho řadových členů. A když se některá rozhodnutí, například ta celofiremní, učiní na vyšších úrovních a nelze do nich zasahovat, alespoň je podřízeným lidsky a srozumitelně vysvětlete.

Rozvoj jedinečného talentu jednotlivých podřízených

Každý pracovník má unikátní dovednosti nebo know-how, které jej činí jedinečným a ze kterých může těžit celý tým. Podporujte specifické přednosti jednotlivých pracovníků a dbejte na to, aby se v tomto ohledu dále rozvíjeli a byli schopni své silné stránky využívat ve své každodenní práci.

Skutečný zájem o dobro podřízených ze strany vedoucího

V neposlední řadě je nutné, aby manažer projevoval skutečný a nefalšovaný zájem o dobro svých podřízených. A to se týká i nepracovních záležitostí. Pokud vidíte, že se podřízený například něčím trápí v osobním životě, promluvte si s ním a zeptejte se ho, jestli nepotřebuje chvíli čas na zotavenou.

 

-mm-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com