Nebuďte hrubí na kolegy z jiných kultur

Dnes nám každý říká, abychom byli autentičtí. Jak to ale jde dohromady s přizpůsobivostí? S chováním v prostředí, kde se potkává více kultur, je to obdobné, jako když se připravujeme na odlišné situace v rámci naší vlastní kultury. Jistá úprava chování je nezbytná a přirozená (je rozdíl trávit večer v divadle a v hospodě).

Nechovejte proto se ke svým kolegům z odlišných kultur nevhodně a hrubě… a naučte se, jak zvrátit situace, kdy se hrubě chová někdo jiný.

Ilustrační snímek

Článek na webu management-issues.com přinesl několik užitečných strategií, jak se vyrovnat s nepříjemnými situacemi způsobenými odlišnými kulturami. Jak reagovat, když zažijeme ošemetnou situaci či přímo trapas způsobený kulturními odlišnostmi?

1. Očekávejte ty nejlepší úmysly – vyvarujte se ukvapených rozhodnutí

Nezačínejte okamžitě obviňovat ostatní. Nejprve se pokuste jejich jednání vyložit za předpokladu dobrých úmyslů. Ano, někdy nakonec dojdete k závěru, že daný člověk skutečně byl velmi nezdvořilý. Během prvních sekund to ale nemůžete vědět, obzvláště pokud jsou kulturní rozdíly mezi vámi hluboké. Také mějte na paměti, že chování vás samotných může stejně tak snadno popudit někoho z odlišné kultury.

2. Rozhodněte se dopředu, jak příště zareagujete

Vybavte si situace, které pro vás byly obzvláště frustrující. Potom se dopředu rozhodněte, jak v takové situaci zareagujete příště. Někdy můžete nepříjemnou situaci  využít právě k rozhovoru o kulturních odlišnostech. Jindy může být dobrým řešením přizpůsobit se a chovat se tak jako místní.

3. Ptejte se proč

Často budete k pochopení toho, proč se někdo zachoval nějakým způsobem, potřebovat více informací. Jejich chování pro vás může být urážlivé, mnohdy však není důvod se urážet.

Když se někdo nezařadí do fronty do autobusu tak jako vy, zkuste si představit, jaká je situace např. v Asii. Tam žije mnoho lidí, a proto je někdy usilovná snaha vejít se do autobusu nezbytná a normální. Bez tlačení by se tam člověk do autobusu nikdy nedostal. V jiných zemích prostě může být odlišná míra asertivity, která je nezbytná pro přežití.

Jaké trapasy jste zažili s kolegy z jiných kultur?

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues