Nebezpečné osobnostní rysy lidí, kteří zneužívají druhé

Lidé s narcistickými sklony hrají oběti a vždy překrucují to, co se stalo. Nenávidí ostatní, kteří prožívají radost a neváhají je slovně napadat. Mají tendenci s ostatními manipulovat a v argumentaci používají toxické techniky. Aby si zvýšili vlastní sebeúctu, ubližují ostatním.

Ilustrační snímek

Pokud má někdo rys uvedený na seznamu níže, je docela dobře možné že bude mít i ostatní. Existuje totiž něco jako temné jádro, které je společným jmenovatelem všech těchto vlastností. Je-li přítomen jeden projev temného jádra, mohou se objevit i ostatní. Když porozumíte tomu, jak lidé fungují, případné temné rysy zpozorujete včas a uchráníte se před nimi, tvrdí článek na blogu webu psychcentral.com.

Temné rysy

  • Egoismus: přehnaný zájem o získání výhody na úkor ostatních.
  • Machiavellismus: přesvědčení, že účel světí prostředky, manipulativnost a necitelnost.
  • Chybějící morálka: styl kognitivních procesů, kde neetické chování nevyvolává žádné negativní pocity.
  • Narcismus: pocit nadřazenosti a extrémní potřeba mít pozornost ostatních.
  • Pocit nároku: přesvědčení, že si zasloužím, aby se mnou bylo jednáno lépe než s ostatními, protože jsem lepší než ostatní.
  • Psychopatie: impulzivní chování, nedostatek empatie a sebeovládání.
  • Sadismus: působení duševní nebo fyzického utrpení ostatním pro vlastní potěšení nebo prospěch.
  • Nezdravé prosazování vlastních zájmů: touha za každých okolností posilovat vlastní sociální a finanční postavení.
  • Zášť: ochota ničit nebo ubližovat druhým, dokonce i když to znamená zároveň ublížit sobě samotnému.

Lidé s těmito vlastnostmi budou také často přesvědčeni, že jejich manipulace nebo kruté nerespektování ostatních je ospravedlnitelné. Toto přesvědčení jim umožňuje uchovat si pozitivní obrázek o sobě samotných navzdory jejich destruktivnímu chování. Vidí prostě sami sebe jako nadřazené a ostatní jako méněcenné.

-jk-

Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central