Naučte své lidi přijímat zpětnou vazbu

Ilustrační snímek

Manažerům je často vytýkáno, že nechtějí poskytovat zpětnou vazbu. Mnozí manažeři si přitom uvědomují, jak je zpětná vazba důležitá a snaží se jí poskytovat svým podřízeným co nejčastěji. Narážejí však na to, že je zaměstnanci nechtějí poslouchat.

Zaměstnanci, kteří si mají vyslechnout zpětnou vazbu, se buď okamžitě stavějí do defenzivy nebo se snaží zpětné vazbě zcela vyhnout. Často se také stává, že sice zpětnou vazbu vyslechnou, na všechno kývnou, ale ve výsledku nijak nezmění své chování. Co v takové situaci dělat? Přestaňte se vyjadřovat jen k jejich výkonnosti a mluvte s nimi o tom, jak umějí (či spíše neumějí) přijímat zpětnou vazbu. Praktické tipy přinesl server Harvard Business Review.

Ujasněte si pravidla zpětné vazby

Vaši lidé musejí vědět, že předávání zpětné vazby je běžnou součástí vaší práce. Zároveň jim však musíte vysvětlit, že součástí jejich práce je přijímat zpětnou vazbu. Zdůrazněte, jaký dopad může mít jejich odpor či ignorace zpětné vazby na celý tým, firmu a také jejich osobní pověst a kariéru.

Ptejte se

Nepředpokládejte, že zaměstnanec vnímá své chování stejně, jako je vidíte vy. Když například začnete oznamovací větou: „Kdykoli vám řeknu zpětnou vazbu, odpovíte jedním slovem a dále mě ignorujete...“, může být překvapen, protože si své chování neuvědomuje. Lepších výsledků dosáhnete, když položíte otázku, a dáte tak najevo, že chcete slyšet jeho názor. Zeptejte se například: „Co si myslíte o mé zpětné vazbě?“ Zajímejte se, čím vy sami případně přispíváte k tomu, že dotyčný vaši zpětnou vazbu odmítá.

Pozor na negativní hodnocení

Snažte se zachovat neutrální jazyk a vyhnout se hodnoticím výrazům, které u zaměstnanců vyvolají negativní pocity, například vinu. Neříkejte například: „Můžu vám říkat cokoli a vy se stejně budete vždy vyhýbat očnímu kontaktu...“. Lepší řešení je: „Všiml jsem si, že když posloucháte mou zpětnou vazbu, většinou se díváte do země. Rád bych věděl, o čem při tom přemýšlíte.

Podělte se o osobní zkušenost

Vyprávějte zaměstnanci svou vlastní zkušenost s tím, jak s vámi někdo sdílel zpětnou vazbu, ale vy jste se jí neřídili. Mluvte o tom, jaké to mělo důsledky a jak jste se poučili.

Domluvte se na změně

Popište zaměstnanci, jakou změnu v jeho chování byste rádi viděli. Zároveň mu dejte prostor, aby se k navrhované změně vyjádřil. Pokud na to momentálně není dost času, domluvte si schůzku později. Celou situaci proberte podrobněji a domluvte se na řešení. Pak sledujte, kdy zaměstnanec začne v praxi uplatňovat nové chování. Jakmile se tak stane, okamžitě jej pochvalte.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review