Naučte se kultivovaně mluvit a zaujmout své publikum

Miroslav Dvořák, kurz Rétoriky

Na veřejnosti, před kamerou, na poradě s kolegy, před klientem... Váš hlas může být silným nástrojem, který uplatníte v různých sférách lidské činnosti. Otázkou zůstává, umíte jej správně používat? Dokážete svým hlasem skutečně zaujmout širší publikum? Jste schopni přesvědčivě prezentovat své argumenty a máte pocit, že vám opravdu všichni dobře rozumí? Nalijme si sklenky čistého vína. Stále je co zlepšovat...

S myšlenkami na vlastní projev a jeho možné nedostatky se naší redakci a dalším zájemcům naskytla možnost ověřit si své verbální dovednosti v praxi v rámci dvoudenního tréninku „Rétorika – kultivovaný mluvený projev“ pořádaném AHA PR Agency pod vedením lektora, herce a moderátora Miroslava Dvořáka.

Z článku se dozvíte, jaké náležitosti má mít správný hlasový projev, a dostanete také pár tipů před vaším výstupem.

Proč se učit kultivovaně hovořit?

Nácvik rétorických dovedností není určen pouze těm, kteří se živí primárně svým hlasem. Dnes a denně je od nás vyžadována komunikace s naším okolím. Žijeme ve světě, v němž vládne informace, kterou je nutné předávat. Pracujeme v prostředí, ve kterém je každý nucen „prodat“ výsledky své činnosti byť „jen“ manažerovi nebo kolegům na poradě. Stále více pracovních pozic je navíc vytvářeno na míru spíše extrovertním typům lidí, kterým komunikace vyhovuje, ba dokonce ji mnohdy vyhledávají. To však neznamená nutně nejistou pracovní budoucnost pro introverty. Každý má možnost s větším či menším úsilím stát se dobrým rétorem a předávat efektivně výsledky své práce.

Nebudeme si však nalhávat, že stát se dobrým řečníkem je záležitostí několika hodin. Nicméně je důležité dostat správný základ a ten dále procvičovat. A to vám může nabídnout i zmíněných pár hodin tréninku. Pojďme si dát krátkou lekci:

Správné dýchání je základem vašeho verbálního projevu

Východiskem dvoudenního kurzu je naučit se správně dýchat. Tedy něco, co každý děláme zcela automaticky pro zachování vlastní existence. Jestliže dýcháme dobře, pak by náš následný hlasový projev měl být schopen výrazové modulace, významotvorných akcentů i správné intonace. Zvuk, vycházející z úst bude barevný, nosný, zvučný a příjemný našemu okolí na poslech.

Abychom docílili tohoto efektu, je ideální propojit hrudní a břišní dýchání a tedy aktivně zapojit mezižeberní svalstvo, břišní svaly i bránici. Při projevu bychom se tak správně měli nadechovat jakoby úlekem směrem do zad, což je dobré cvičení i pro případ, že trpíte na bolesti této partie. Vydechovat a hovořit bychom následně měli od bránice směrem do břicha. Správné dýchání je však vhodnější trénovat s pomocí, abyste si osvojili ty správné návyky.

Není artikulace jako artikulace

Vedle dechu a hlasu je nezbytnou podmínkou kvalitního verbálního projevu také artikulace. Díky ní jsme schopni upravovat náš výdechový proud vzduchu a tím i náš hlas. Nejlepší nasazení našeho hlasu je s tzv. měkkým hlasovým začátkem, který se projevuje naprostou vyrovnaností hlasu od prvního okamžiku. Mnozí totiž mají například tendenci zvedat hlasem koncovky slov do otázky. Správně je však hovořit jakoby rovně, neusekávat koncovky a dělat mezery mezi slovy, abyste následně nespojili více slov věty v nesrozumitelnou změť.

V průběhu tréninku se učíte, jak správně artikulovat za pomocí připravených i vlastních textů pod dohledem lektora, který individuálně koriguje nevhodnou výslovnost a usměrňuje tak váš hlasový projev. Teorie je zde tedy jen pouhým nástrojem pro uplatnění v praktickém nácviku.

Několik tipů, než „půjdete na to“

Chystáte se na důležitou prezentaci? Obáváte se, abyste skutečně sdělili vše, co máte na srdci? Zbytečně se nestresujte. Ve většině situací publikum ani netuší, co vše se mu chystáte sdělit. Pokud přeci jen trpíte nejistotou, prorazte bariéru prvotního stresu tím, že se naučíte úvodní větu vašeho projevu nazpaměť. Pokud vám to podmínky dovolí, již před projevem stůjte nebo choďte a zkuste si alespoň část své řeči říci nahlas.

Nezapomeňte, že váš projev by měl působit tak, jakoby vznikal právě na místě, nikoliv naučeně. Nesnažte se vzpomenout si na každou větu, kterou jste si předtím pečlivě připravili. Představujte si vše, co říkáte, a klaďte důraz na důležité významy. Snažte se si slova uvědomovat tak, jak o nich hovoříte, používejte metafory, přirovnání i příběhy.

Obáváte se, že vám během vašeho projevu selže hlas? Uvařte si před vaším výstupem šalvějový čaj nebo si kupte sprej z této byliny. Pomoci vám může například také kousek chlebové kůrky, aby vám v ústech nevyschlo.

Ať už máte projev před publikem nebo jen vyřizujete telefonáty, usmívejte se. Úsměv moduluje váš hlas, který se rázem „zesvětlí“ a bude působit příjemněji a uvolněnější, než pokud nehnete ani brvou.

Máte po výstupu? Jak se cítíte? Je ještě co zlepšovat nebo byste jen rádi dopilovali svůj hlasový projev k dokonalosti? Ať tak či tak, nahlédněte do nabídky kurzů z oblasti rétoriky a komunikace a možná objevíte vhodný trénink právě pro vás.

Následující dvoudenní kurz Rétoriky s Miroslavem Dvořákem se koná 11. - 12. března 2015. Více podrobností včetně referencí účastníků tréninku získáte ZDE.

Na kurzu si kromě dechových a artikulačních cvičení vyzkoušíte také hovořit na připravená témata před publikem i kamerou. Získáte tak užitečnou zpětnou vazbu a podněty pro další trénink vašeho verbálního i neverbálního projevu. Trému berte jen jako užitečný nástroj pro vaše zlepšení. V příjemné atmosféře utvářené lektorem i účastníky jistě brzy poleví.