Naslouchání nemusí být překážkou

Naslouchání je velmi důležitou komunikační strategií, zároveň však také jednou z největších překážek efektivní komunikace. Proč lidé mnohdy tak špatně naslouchají? Obvykle je to proto, že druhému nevěnují plnou pozornost nebo se nechají snadno vyrušit. Výraznou měrou jim v tom pomáhají například mobilní technologie. Když se věnují nějaké činnosti na svém mobilním telefonu nebo notebooku, jen těžko mohou vnímat, co jim druzí říkají. Při skutečně efektivním naslouchání nejde jen o to slyšet, ale také vidět řeč těla, která pomůže odhalit emoce skryté za slovy.

Jak naslouchat

Dobře naslouchat se učíme praktickým tréninkem a zapojováním mysli. Důležité je naslouchat aktivně – dávat najevo, že vnímáte, podporovat dialog. Zároveň to vyžaduje schopnost zůstat v klidu a nepřerušovat mluvčího. Teprve, až domluví, můžete zopakovat nebo parafrázovat, co řekl, klást otázky. Aktivní naslouchání vyžaduje také soustředění. Znamená to omezit fyzická i psychická vyrušení a věnovat mluvčímu stoprocentní pozornost.

Jak klást otázky

Velmi důležitou součást naslouchání představují otázky. Ukazují totiž nejen, že jste mluvčího slyšeli, ale také váš zájem o to, co říkal. Efektivní otázky parafrázují, přicházejí s návrhy a řešeními či dalšími postřehy k probíranému tématu. Dobrý posluchač dává mluvčímu pocit důležitosti a středu pozornosti. Buduje vztahy tím, že ukáže pozornost a skutečný zájem.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101