Může být virtuální leadership efektivní?

Ilustrační snímek

Stále se řeší, jestli jsou flexibilní formy práce a práce na dálku skutečně efektivní. Vedení zaměstnanců, kteří pracují ve firmě na takové bázi, bylo vždy tvrdým oříškem, na kterém si již mnoho firem vylámalo zuby. Stejně tak není jednoduchá ani práce samotného lídra a vyžaduje od něj jisté klíčové kompetence. Navíc když vede tým na dálku…

Server Management Issues nedávno na toto téma publikoval článek, ve kterém polemizoval nad klíčovými dovednostmi virtuálních lídrů, které vycházejí z víceméně tradičních požadavků na jejich schopnosti.

Schopnost porozumět týmové dynamice

Utváření důvěry a vztahů mezi členy týmů stejně jako jednotlivé fáze vývoje týmu (vznik – formování – bouření – normování – optimalizace výkonu – ukončení činnosti) se možná nemění už léta. Lídr fungující ve virtuálním pracovním prostředí na dálku však musí mít také schopnost vnímat jaký dopad na týmovou práci a rozvoj týmu má samotná vzdálenost a nedostatek fyzického kontaktu. Pokud jste od sebe s kolegy vzdálení, jak můžete zaznamenat týmové vztahy a předejít případným nesrovnalostem?

Schopnost tlumočit informace z vedení a vytvořit společnou týmovou vizi

Přeříkat informace mezi dveřmi nebo na týmové poradě a následně sledovat, zda tým pochopil, co je po něm vyžadováno, je jedna věc. Jak ale poznáte, zda vaši lidé pochopili a přijali za své cíle a hodnoty organizace, jestliže máte k dispozici pouze emailovou konverzaci, konferenční telefonáty nebo webináře?

Schopnost naslouchat, písemně i ústně komunikovat a přesvědčivě prezentovat

Komunikace s lidmi, vnímavost a přesvědčivost by pro zkušené manažery neměl být zase takový problém. Osobně možná ne. Každopádně problém nastává zejména u těch, kteří jsou ze staré školy. Jak efektivně zvládnou předat informace skrze další médium?

Schopnost vést tým směrem k lepšímu výkonu i dlouhodobému rozvoji

Mnoha manažerům se tento úkol nedaří ani osobně, natož na dálku. Jak jednoduché je být mentorem, když stojíte k někomu tváří v tvář, a jaké to je, když si ani do obličeje vzájemně nevidíte?

To vše vede ke vzniku zcela nové schopnosti, kterou si virtuální lídr musí osvojit:

Schopnost pochopit důsledky a efektivně využívat dostupné technologie

Je průšvih, jestliže máte vést týmy distančně a nejste sto se ani seznámit s variabilitou různých médií a komunikačních prostředků. Pokud manažeři pouze využívají webináře nebo virtuální meetingy jako způsob víceméně jednosměrné komunikace, pak tím velmi limitují interakci a efektivitu v týmu. V takové situaci je potřeba si nejprve zodpovědět několik otázek než se pustíte do práce:

  • Je stávající trénink a rozvoj lídrů dostatečný pro práci za stávajících podmínek?
  • Poskytuje samotná organizace trénink a metriky pro hodnocení výkonu lídrů z hlediska efektivního využívání komunikačních nástrojů?
  • Pokud ne, co je možné udělat pro změnu stávající situace?

Máte zkušenosti s formou vedení na dálku? Jaké další otázky nebo kompetence k uvážení byste doporučili?

-bn-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues