Multikulturní týmy: Jak odstranit kulturní bariéry

Ilustrační snímek

To, co je vhodným a vítaným tématem ke konverzaci v jedné části světa, může být naprosto nevhodné v části jiné. To samé se dá říct i o zvyklostech v byznysu a o dalších kulturních zvycích. To, co je pro pracovníka z Asie naprosto nezbytné, může americkému pracovníkovi připadat nemístné – a naopak. Pokud ovšem vyvinete dostatečné úsilí a dostatečně se informujete o místních zvyklostech, můžete problémy plynoucí z kulturních odlišností eliminovat nebo aspoň zmírnit. Tyto kulturní odlišnosti mohou vytvořit napětí jak mezi vámi a kolegy, tak mezi vámi a vašimi zákazníky, varuje web leadingeffectively.com.

Kulturní rozdíly

Kamenem úrazu bývá poměrně často čas a přístup k plánování. Různé kultury totiž zaujímají různé postoje. Lidé, kteří jsou zvyklí na striktní dodržování časových plánů mohou být velmi rozladěni tím, že někdo přetáhne meeting o hodinu. Pracovníci žijící v oblastech, kde je čas vnímán méně přísně, naopak nechápou, proč se ostatní tolik rozčilují nad tím, že přišli na schůzku pozdě. Měli přece důležitý hovor, tak snad malé zpoždění není taková tragédie, nebo snad ano?

Prvním krokem k zajištění efektivní spolupráce napříč týmem složeným z pracovníků z různých oblastí světa je stanovení kultury tohoto týmu. Atmosféra podporující spolupráci a soudržnost je přeci jen pro týmovou práci nezbytná. Každý musí být zapojen. Manažer by proto měl každého požádat o jeho příspěvek a na základě těchto podnětů poté rozhodnout, jakým stylem bude rozmanitý tým řídit. Každý člen týmu pak bude vědět, že jeho názor byl vyslechnut, čímž se sníží riziko možných třenic.

Manažer by se možná měl ptát ještě více, protože nakonec je to především on, kdo potřebuje poznat, jakým kulturním bariérám možná bude muset čelit. Někteří členové týmu mohou zpočátku působit jako leniví nebo nezdvořilí lidé, ale možná že je takový dojem způsobený určitou kulturní normou a ne špatným charakterem. Specifické kulturní normy proto musí být prozkoumány a pochopeny, abychom měli dostatečný vhled.

Kolegové musejí znát kulturní zvyky ostatních

Když kolegové vědí, co od sebe mohou očekávat, je pro ně jednodušší vyhnout se citlivým tématům. Také mohou zvolit jiný, vhodný styl práce, kterým docílí vyšší efektivity spolupráce. Některé kultury totiž kladou větší důraz na vztahy a proto lidé, kteří mají takovou kulturu zažitou, řeší problémy a konflikty ohleduplně – a to někdy mohou ostatní pokládat za nedostatečně rázný přístup. Někteří lidé jsou proto spíše rezervovaní, jiní naprosto přímí a otevření... a spolupracovníci by měli vědět, co mohou očekávat.

Jaké jsou vaše zkušenosti se slaďováním odlišných kultur?

-jk-

Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog