Můj tým, můj kmen? Raději ne

Všichni chceme silné týmy – čím silnější, tím lepší. Existuje však nějaká hranice? Může být tým silný příliš? Ano, může. Stejně tak jako manažer bez aktivní snahy o posílení svého týmu může týmu ublížit i manažer, který týmu věnuje příliš velkou pozornost.

V zajímavém článku na serveru Harvard Business Review o tom píše světově uznávaný odborník na zvyšování firemní výkonnosti Joseph Grenny. Podle rozsáhlého výzkumu jeho společnosti VitalSmarts snižují manažeři, kteří se příliš silně identifikují se svým týmem, objem uskutečněných plánů v týmu o 11 % a inovace o 12 %.

Cílem vedoucích týmů je samozřejmě udělat z jednotlivců produktivní kolektiv. Pokud však jejich zájem tímto končí, u větších podniků nevyhnutelně dojde ke vzniku soupeřících kmenů – poslání organizace se podří výkonnosti týmu. Identifikace s týmem přestane být funkcí zdravé důvěry a stane se spíše věcí vzájemné ochrany,“ vysvětluje Joseph Grenny.

Šíříte kmenový virus?

Chcete-li zjistit, zda kmenové uspořádání vašeho týmu vítězí nad posláním vaší firmy, položte si následující otázky. Pokud si odpovíte kladně, jste typ lídra, který Joseph Grenny nazývá „nositelem kmenového viru“ a který stojí v cestě úspěšného rozvoje své organizace.

1. Vnímáte rozpočet a zdroje svého týmu jako svůj majetek?

2. Necháváte tým v nevědomosti o tom, jak jednotlivé úkoly souvisejí s posláním firmy?

3. Vnímáte členy ostatních týmů a oddělení jako konkurenty?

4. Mají členové vašeho týmu zakázáno kontaktovat vaše nadřízené či kolegy z ostatních týmů bez vašeho výslovného povolení?

Jak udělat z kmene znovu tým

1. Více se spojte s ostatními

Dobrý lídr podporuje častý kontakt svých lidí s prostředím mimo tým. Když zaměstnanci řeší různé problémy s různými kolegy, lépe se identifikují s posláním firmy a cítí větší odpovědnost za plnění firemních cílů.

2. Nebojte se problémů

Svou oddanost vůči poslání firmy nejlépe dokážete, když budete ochotni upozorňovat na problémy a řešit je jak v rámci týmu, tak v širším měřítku. Nečekejte, až vám někdo shora přidělí odpovědnost za řešení problémů.

3. Naučte se vzdát některých potřeb

Pokud ve svém týmu budujete kulturu postavenou na upřednostňování potřeb týmu před potřebami firmy, vedete kmen.

Autor a knihy

Joseph Grenny je americký odborník na zvyšování firemní výkonnosti. Jeho společnost VitalSmarts proškolila stovky manažerů z celého světa a iniciovala vydání řady úspěšných knih na téma řízení lidí a firem. Některé knihy, pod nimiž je podepsán kolektiv poradců VitalSmarts Kerry Patterson, Joseph Grenny, David Maxfield, Ron McMillan a Al Switzler, vyšly i v českém překladu v nakladatelství Management Press.

Byla to například kniha Mistři ovlivňování aneb umění změnit téměř vše (Influencer. The Power to Change Anything, 2012), kniha Jak mluvit, když o něco jde – Klíčové rozhovory v práci i v životě (Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High, 2013) či kniha Zásadní odpovědnost: Jak řešit nesplněné sliby a nepřijatelné chování (Crucial Accountability: Tools for Resolving Violated Expectations, Broken Commitments, and Bad Behavior, 2014).

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review