Motivujte své zaměstnance hodnocením jejich výkonu

Nízký výkon a málo zanícení zaměstnanci se ve firmě rozšíří rychleji než zanícení. Nezájem způsobuje pokles produktivity, morálky a může dokonce poškodit firemní reputaci pro nábor kvalitních zaměstnanců.

Řada firem si dnes ve stále větší míře uvědomuje, že programy pro uznání snah a práce zaměstnanců mohou pomoci, a povýšily je na podmínku pro úspěšné podnikání. Manažeři v řadě oborů sami vidí rozdíl mezi „ochotným“ zaměstnancem a tím skutečně „zaníceným“. Ten hledá, jak zvýšit pracovní efektivitu, vylepšovat výsledky a hledá příležitosti, jak jít za rámec běžné praxe, aby dosáhl svého osobního i týmového maxima.

Návratnost investic do programů

Firmy s vyšším než průměrným zanícením mají větší zisky, odbyt a loajálnější zákazníky. Studie dokazují, že většina lidí chce vykonávat svou práci dobře. Ale i ti nejvíce nadšení pracovníci potřebují uznání. Globální studie však ukazují, že jen 14 % zaměstnanců v celosvětovém měřítku se považuje za plně zanícené.

 

Dobře uvažující firmy vidí, že úspěch na trhu záleží ve velké míře na víře jejich zaměstnanců v integritu značky a firmy. Také uznávají, že jejich zaměstnanci by měli být zainteresováni – zaníceni – v tom, čím se každodenně zabývají.

Jak začít takový program?

Firmy by měly zachovat stejnou konstrukci, kterou používají pro další projekty. Ta často obsahuje organizační kroky pro určení očekávání, plán rozpočtu a komunikace, definice školících programů a systém měřící úspěšnost.

 

Každá firma má odlišný seznam priorit, kterých chce ve svém programu dosáhnout. Předtím, než může být vybrán prodejce – poskytovatel služeb programu, měly by být tyto priority jasně definovány.

Schopnosti konzultace

Firmy hledají odborníka, aby jim pomohl strukturovat jejich program. Chtějí využít znalosti a nejlepší praktiky, které tito odborníci získali v jiných firmách. Hledejte takového člověka nebo firmu, který s vámi bude jednat do plného porozumění vašich potřeb a ušije program vám na míru.

Užitnost programu

Pokud má vaše firma řadu divizí nebo programových linií, určete, zda vaše potřeby budou nejlépe pokryty jedním programem, nebo zda jej budete potřebovat přizpůsobovat.

Globální schopnosti

V globálních firmách se musí počítat se všemi zaměstnanci spravedlivě již od iniciace programu i při jeho vývoji.

Model odměn

Nabízí se několik možností. Tradiční metody užívají třeba katalog zboží. Je tu však omezený výběr, dodatečné náklady na dopravu a často - u globálních firem - také kulturní odlišnosti. Nový model formou dárkových poukazů dává větší svobodu a flexibilitu výběru.

Technologická expertíza a klientské servisní programy 

Plánovací a implementační tým by měl mít vyváženou zkušenost v oblasti vývoje systémů, implementace a zkušeností s pobídkovými programy. Program musí integrovat další HR systémy a maximálně usnadnit jeho využití a využití informačních systémů.

Zhodnoťte efektivitu programu 

Klíčem k úspěchu jakéhokoliv iniciativy uznání zaměstnanců je spravedlivé a trvající ohodnocení. Úspěch programu by měl být měřen prostřednictvím hmotných i nehmotných výsledků tak, aby byl nadále efektivní, aktuální a v jednotě s cíli firmy.

 

Firmy by měly dělat čas od času průzkum u zaměstnanců a tak určit, jak dobře je program v povědomí a jak je v celé firmě vnímán.

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine