Moje úcta, pane referente aneb Jak je důležité býti zdvořilý

Vztek, hněv a zlost – v médiích, na silnicích i na pracovišti. Jádrem problému je, že hrubost a nezdvořilost jsou patetičtější než úsměv a dobrá nálada. Hrubé chování v zaměstnání stojí nejen peníze a snižuje kvalitu produktů společnosti, ale může mít i zdravotní následky. Jak se tento nešvar konkrétně projevuje? Výzkum prováděný jednou americkou univerzitou uvádí jako příznaky například neodpovídání na e-mail či vzkazy v záznamníku, skákání do řeči, zákeřné chování, pokřikování na kolegy a neurvalost – to vše může přerůst až v zastrašování či dokonce fyzické napadání.

Ekonomickým problémem je pracovní neúcta a nezdvořilost proto, že vystavuje firmu zvýšenému riziku právních konfliktů s pracovníky. Špatné pracovní prostředí také nutí dobré zaměstnance, aby změnili místo – častým důvodem odchodu je právě špatná komunikace s manažery či spolupracovníky. Snížená produktivita a tím i kvalita služeb je také jedním z následků – lidé, kteří mají strach nebo jsou stresováni, nevyužívají plně svůj potenciál při jednání se zákazníky.

Jak zvýšit „zdvořilostní kvocient“ ve firmě? Je třeba začít u sebe – pozdní příchody na porady, neochota naslouchat a výbušné jednání jsou některými znaky, že není vše v pořádku. Poctivé zhodnocení vlastní povahy je cestou k vytříbení interpersonálních dovedností, k umění zvládat stress, frustraci a hněv. V rámci organizace by mělo být vedení a manažeři vzorovým modelem zdvořilého a slušného chování. Neméně důležité je čestné a slušné zacházení s pracovníky a možnost rozvoje v této oblasti. Pomocníkem je i všem dostupná příručka definující podnikovou kulturu.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online