Moderní metody měření podnikové kultury - Balanced Scorecard a HCI

Úspěch firmy a to, jak se jeví navenek a jakou má hodnotu pro investory závisí na tom, jak si firma váží svých zaměstnanců a jak jim vychází vstříc. Bez znalostí a zkušeností zaměstnanců, zvláště v oboru informačních technologií a Internetu, by firmy neměly na trhu šanci.

Většinu investorů totiž obvykle jako jedna z prvních věcí zajímá, jak velká je fluktuace zaměstnanců firmy a o kolik se zvýšila kvalifikace zaměstnanců. Také se zajímají o to, jaké kroky firmy podnikají, aby zvýšily loajalitu pracovníků (např. zda poskytují zaměstnancům možnost dalšího rozvoje). Jedním ze způsobů hodnocení stavu firmy je metoda **Balanced Scorecard**. Jedná se o software, který dokáže filtrovat informace o vztahu zákazníků a zaměstnanců k firmě a vyhodnocovat je. Díky této metodě je možné stanovit i případná rizika.

Další metoda se nazývá **Human Capital Index** (HCI). Obsahuje celkem 19 nástrojů, které na základě odpovědí z dotazníku vyhodnocují správu zdrojů, způsoby vedení, informace o zaměstnancích a celkové atmosféře ve firmě. Výsledkem každého hodnocení je číslo v rozsahu od 0 do 100. Vysoký index HCI charakterizuje společnost s inovativním stylem řízení, úspěšným procesem náboru zaměstnanců a kvalitní vnitrofiremní komunikaci.
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe