Mindfulness a práce: Jak na to.

Mindfulness. Možná jste o tomto termínu už slyšeli. Je to psychologický koncept, který by se dal do češtiny přeložit jako „vnímavost“ či „uvědomění“ a který se poslední dobou skloňuje nejen v souvislosti s prací, ale prakticky se všemi oblastmi lidského života. Jedná se o schopnost být plně v daném okamžiku, tady a teď, a uvědoměle věnovat 100% pozornosti tomu, co momentálně děláme. Díky přístupu mindfulness si můžeme zintenzivnit emoční prožitky z toho, co děláme, a můžeme i dosahovat lepších pracovních výsledků. Podobnými koncepty jsou „flow“ nebo „hluboká práce“. Mindfulness se dá trénovat –  my vám v tomto článku ukážeme, jak můžete mindfulness koncept využívat a trénovat v souvislosti s vaší prací.

Ilustrační snímek

Tyto tipy přinesl server SmartBlogs.com.

Před plněním úkolu se na chvíli zastavte

Moderní člověk létá od jedné věci k druhé. Nemá tak čas se zastavit, uspořádat si myšlenky, uklidnit se a skutečně se věnovat pouze tomu, co momentálně dělá. Před každým úkolem se na chvíli zastavte, uklidněte se, zkuste se na danou věc podívat v jejím širším kontextu a teprve potom se pusťte do plnění úkolu.

Správně dýchejte

Správné dýchání je základ fyzického i duševního klidu. Ve stresovém prostředí často lidé dýchají mělce, čímž úroveň stresových hormonů jenom zvyšují. Dýchejte zhluboka a do břicha, nadechujte se nosem a vydechujte ústy. Výdech by měl být dvakrát delší, než nádech.

Eliminujte vše, co by vás mohlo rušit

Před začátkem své práce eliminujte ve svém okolí vše, co by vás mohlo rušit. Odhlaste se ze sociálních sítí, vypněte si vyzvánění na telefonu, vypněte prohlížeč internetu na svém počítači, zavřete okno.

Ponořte se do toho, co děláte

Vždy, když pracujete na nějakém úkolu, mu věnujte maximum pozornosti. Zkuste se nezaobírat čímkoliv jiným a nenechte se rozptylovat tím, co bylo předtím nebo co je nutné ještě daný den dělat. Tento mentální přístup vyžaduje určitý trénink, ale po čase se do tohoto stavu budete schopni dostávat snadněji.

Trénujte a trénujte

Mindfulness je o tréninku. Tento proces zpřítomnění sebe sama vyžaduje určité zkušenosti a mentální trénink, zvláště v dnešní době, která nabízí nekonečné množství lákadel, která odvádějí naši pozornost. Mindfulness můžete trénovat i zcela jednoduše – každý den si na 15 minut sedněte, položte před sebe nějaký předmět a pouze očima ho zkoumejte. Nic jiného nevnímejte, prohlížejte si detaily daného předmětu a čtvrt hodiny se vědomě snažte veškerou svoji pozornost věnovat jenom této jedné věci. Tak budete trénovat udržení pozornosti, což vám následně pomůže i ve vaší práci.

 

-mm-

Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů
Zobrazit přehled článků ze zdroje SmartBlogs.com