Mentorování nejsou jen rady

Většina manažerů, kteří se ve své kariéře dostanou až na nejvyšší posty, by nedosáhla svého úspěchu bez mentorů. A nemusí jít o formální mentory v nějakém mentoringovém programu. Často si totiž ani neuvědomujeme, že nějakého mentora máme, dokud se na svou kariéru nepodíváme zpětně nebo dokud se sami nestaneme něčím mentorem. Pak si začneme vybavovat situace, kdy nám někdo pomohl místo toho, aby nás propustil, nebo nám ukázal cestu, kterou jsme sami neviděli. Mentoring může být velmi silný nástroj kariérního rozvoje za předpokladu, že budeme znát a dodržovat následující tři pravidla.

1. Nehledejte mentora, ale vzájemný vztah

Mentorovaní mají nejlepší vztahy se svými mentory, když o sobě jako o mentorovaných a mentorech vůbec nehovoří. Vytvářejí si vztah podobný obchodnímu partnerství, kdy si dva partneři mohou pomoci díky svým zkušenostem. Hledáte-li mentora, začněte rozvojem přirozených vztahů s lidmi ve svém okolí, kteří vám mohou předat něco, čemu byste se chtěli naučit.

2. Mentorování je obousměrný vztah

Buďte připraveni nejen brát, ale také dávat. Všímejte si, co vašeho mentora zajímá a poskytujte mu to. Můžete mu nabídnout zcela nový pohled na to, co dělá, stejně tak jako on vám. Vnímejte vaše diskuse jako příležitosti k sebereflexi.

3. Nejde jen o rady, ale o použití v praxi

Kruh se uzavírá až ve chvíli, kdy mentorovaní informují své mentory o tom, jak použili jejich rady v praxi a jaký to mělo výsledek. Obě strany tak získají přehled o tom, co funguje a jak dále pokračovat. Pokud tento poslední krok chybí, chybí zásadní zpětná vazba a s ní i možnost reflexe.

-kk-

Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů
Zobrazit přehled článků ze zdroje SmartBlogs.com