Mediátorská inspirace pro manažery

Ilustrační snímek

Mediace je metoda řešení konfliktů prostřednictvím nezávislého mediátora, který vstupuje do sporu dvou stran, aby jim usnadnil vzájemnou komunikaci a hledání řešení sporu. Uplatňuje se při řešení občanskoprávních, pracovněprávních či obchodních sporů, ale i v případě různých rodinných a soukromých záležitostí. My se dnes však nebudeme zabývat tím, jak využít služeb mediátorů, nýbrž tím, jak využít principy mediace při řešení konfliktů na pracovištích. Podle serveru Monster.com by každý manažer by měl znát následující principy mediace.

Lidé v konfliktech nebojují proti sobě, ale za sebe

Konflikt znamená vlnu emocí, v níž se lidé snaží bránit své zájmy. To, že se s někým dostanete do konfliktu, tedy neznamená, že by dotyčný měl něco proti vám. Nejlepší, co můžete udělat, je krok zpět a náhled na situaci z pohledu druhé strany.

Hledejte hodnoty skryté za zájmy

Lidé většinou v práci mluví o svých zájmech – chtějí postoupit na vyšší místo, mít delší dovolenou apod. Za těmito zájmy se však skrývají hodnoty, které potřebujete znát pro předcházení a řešení konfliktů. Za tím, že zaměstnanec chce více dovolené může být to, že má rád změny a zábavu, ale i to, že chce vidět uznání za svou tvrdou práci.

Mediátor má zajistit bezpečí

Úkolem mediátora je zajistit, aby se obě strany cítily při jednání bezpečně a mohly se zapojit do diskuse. Zvýhodňování jedné strany nikdy ničemu nepomůže. Na začátku řešení sporu si vždy domluvte pravidla vzájemné komunikace.

Přestávka pomůže uklidnit emoce

Řešení konfliktů je náročné a vyžaduje si přestávku na uklidnění emocí. Někdy stačí pár minut, někdy je lepší počkat do druhé dne. Má-li však tato přestávka být delší, domluvte se s aktéry sporu, a kým a za jakých okolností mohou po tuto dobu o konfliktu hovořit. Obě strany by si měly připravit svá stanoviska.

Sepište dohodnuté řešení

Jakmile se dohodnete na řešení sporu, zdokumentujte to. Každý by měl mít doslova černé na bílém, jakou roli bude ve vybraném řešení hrát a v jakém časovém horizontu bude řešení probíhat. Písemné vyhotovení dohody vám pomůže nejen posílit odpovědnost obou stran, ale i zodpovědět nejasnosti a doplnit co nejvíce detailů.

-kk-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com