Máte zakázky a nemáte lidi? Zvažte Reverse Aging

Díváte se přes plot do sousední firmy a vidíte, že ani oni nemají lidi. Další sousední firma je na tom úplně stejně.

Podíváte se na platy a benefity. Je to stejné. Z brány po směně odcházejí úplně stejní lidé. Říkají stejné věci.

Mezi firmami není žádný rozdíl. Děláme-li výběrové řízení, všichni ti, kteří k nám přicházejí, říkají stejnou věc:

Jsem docela dobře zaplacen, ale já už tam nejsem rád.“

Náboráři dnes berou všechno. Jak se později ukáže, skoro všechno. To se mnohdy negativně promítá do prostředí, nálady lidí, ale především kvality výroby a tím způsobených obrovských ztrát, které sice nemají vlastníka, ale mají svého zákazníka.

Výsledek myšlení v kategorii „nedostatek“ je zhroucení zdravého rozumu a zaplavení firmy bytostmi, se kterými si nerozumíte. Jazykově, kulturně, sociálně.

Fragmentovaná firma má zaděláno na velký entropický problém, který ji dostihne. Nelze sledovat společné cíle, krade se, ničí. Je to jeden velký chaos.

Větším problémem než rozbití atomu je dnes prolomení paradigmat.Albert Einstein

Firmy jsou stejné. Jsou součástí davu v sebeprezentaci, myšlení, přístupu, řešení. Protože myslí a dělají stejné věci, stejné věci i mají. Aktuálně nedostatek lidí. Myšlení je svázáno korporátními schématy, které mnohdy nikdo nevyslovil, nenařídil, nenastavil.

Prolomení paradigmat

Když chcete mít něco, co nemají jiní, musíte vystoupit z davu. Udělat něco, co většina neudělá, protože jim na to chybí odvaha, rozum, ochota přehodnotit paradigmata, změnit postoj, učit se a hnout se z místa.

Abyste měli to, co nemáte, musíte udělat něco, co jste dosud neudělali. Jinak budete mít zase jen to, co už máte.

Jak myslí vaši konkurenti na trhu práce? Nejspíš jako vy teď. Co většina firem neudělá? Nepoužije nic, co už nepoužívá firma sousední. Neudělá nic, co vypadá jinak.

Proč to neudělá? Protože management je odshora až dolů uzamčen v paradigmatických celách a je zacyklen v nekonečné kaskádě hledání řešení na "What if?", a zároveň chce, aby jeho večírek ještě neskončil.

Firmy nejsou zdravé, protože management nebývá zdravý a personál už dávno není rukojmí, ale aktivní spolutvůrce nechtěného.

Změna optiky vidění

Podívejte se na lidi optikou nikoli kalendářního, ale biologického věku. Ten lze měřit, hodnotit, ale především ovlivňovat.

Zatímco noviny řeší umělý problém letního času, podíváte-li se touto optikou na personál, zjistíte, že personál pracující v nočních směnách, tedy s úplně rozhozenými biorytmy, má biologický věk o 3 roky vyšší než kalendářní a lidé pracující v nočních směnách, jejichž kalendářní věk je 50 a více, mají biologický věk vyšší o 5 let.

Stav jejich opotřebení je vyšší, což se promítá do výkonu. Tohle jste nejspíš věděli, nebo aspoň tušili, proto tuto část zaměstnanců nechcete. Stalo se to součástí vašich paradigmat, lineárních opatření a tedy součástí vašeho brandu, vaší značky, vaší přitažlivosti a tím pádem i vaší firemní budoucnosti včetně vaší budoucnosti osobní.

Zcela zákonitě pak neslyšíte ani na morální apely ani na dotace úřadů práce. Takže na konci nemáte lidi, volíte entropii a zaměstnáváte bytosti, se kterými si nerozumíte. Problémy s kvalitou přenášíte na najaté subkontraktory, aby to nebylo na vás.

Výsledky zkoumání biologického věku u manažerů nejsou tak jednoznačné. Nacházíme výsledky v duchu „Sytý hladovému nevěří.“, ale i výsledky ukazující na velkou zátěž manažerů, biologický věk o 8–10 let přesahující ten kalendářní, což v případě osob s klíčovou rozhodovací kompetencí znamená četný výskyt přijímání nejrůznějších farmak na cukr, tlak, cholesterol, spánek, arytmie, deprese a „nervy“…

Nejde však jen o léky. Ukazuje se to i ve způsobu řízení firemních zdrojů. Osoby s takto podlomeným zdravím obvykle neřídí firmu zdravým způsobem. Ani nemohou. Z principu to nejde.

Epigenetika, buněčné zdraví, redoxní proces, kmenové buňky, oprava DNA

Firma „tloustne“ byrokracií, ztrácí produktivitu, přitahuje si z trhu práce jen to, co už má uvnitř a co je nejvážnější, adaptuje se na situace, které už nejsou, nebo nikdy ani nebyly.

Klíč k tomu všemu je skryt ve fyzice a biologii buněčného zdraví, jakkoli se nám tuto představu bude chtít přijmout nebo ne.

Co ještě před 10 lety znělo jako sci-fi, zaznamenává v posledních letech nevídaný boom. Vliv prostředí na aktivitu genů, oprava poškozených částí DNA, mitochondriální medicína, redoxní proces jako základní proces života vzdorující entropii...

To všechno jsou dnes témata nikoli laboratoří, ale inteligentní aplikace v oblasti zdraví, stárnutí, předčasného stárnutí, prevence civilizačních chorob, ale také zaměstnanosti.

Reverse Aging

Tohle je téma chytrého HR, které vystoupí z davu a změní svou přitažlivost. Reverse Aging. Téma, jímž se dokážete trefit do potřeby lidí, kteří to umějí vrátit.

V tomto konkrétním případě si nabrat z bohatého zdroje zkušenosti, vděčnosti, pokory a skromnosti.

Zcela pragmaticky. Bez morálních apelů, bez dotací z úřadů práce. Využití poznatků moderní vědy pro obnovení buněčného zdraví a tedy snížení biologického věku o 10–20 let.

Z vašich i přicházejících padesátníků, s nimiž si rozumíte, se stanou sotva čtyřicátníci, se kterými si rozumíte a jimž jste dopomohli znovu dělat to, co dělali dříve a na co si už dnes netroufali.

Udržíte koherentní firemní pole, posílíte brand. Náklady na řešení Reverse Aging se pohybují od 1.000 Kč na osobu za měsíc. Ve srovnání s cenou následků bývalých rozhodnutí se jedná o nicotný zlomek.

Reverse Aging je téma, které se dříve či později osobně dotkne i vás, jako se dotklo mě.