Máte vůdcovskou autoritu?

V krizových obdobích lidé vždy hledají inspirující lídr. To, co tvoří inspiraci, je vždy individuální, jednu věc však mají inspirující lídři společnou – silnou vůdcovskou autoritu. Lidé je následují proto, že svými činy prokázali důvěryhodnost. Každý lídr by měl usilovat o získání takové autority. Jak?

- Pokud chcete inspirovat, musíte mít hlubokou znalost situace. Lídři s autoritou znají svůj byznys.

- Autorita by z vás měla vyzařovat. Vychází ze sebeuvědomění a důvěry v to, že dokážete dosáhnout svých cílů díky sobě i druhým.

- Buďte pokorní. Vyzařování autority neznamená přehlížení osobních limitů. Dobrý vůdce zná své slabiny a ví, kdy může uspět jen s pomocí druhých.

- Dodávejte naději. Lidé, kteří hledají inspiraci, většinou hledají i naději. Tu jim poskytněte, zároveň však neztrácejte smysl pro realitu.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review