Manažerské zkušenosti s mentory

Mentorování (mentoring) je jeden z moderních nástrojů pro osobní rozvoj manažerských pracovníků, který se stále více prosazuje ve všech částech moderního obchodního světa. V podstatě se jedná o osobní vedení zkušenějším manažerem, které v podniku vzniká spontánně i cíleně. Nedávná případová studie se na tento druh manažerského vzdělávání zaměřila. Konkrétně si k tomu zvolila prostředí pěti samostatných poboček jedné britské banky. Zúčastnili se jí vrcholoví manažeři, jejichž úkolem bylo popsat, jak jim v jejich osobním i profesním rozvoji mentorování pomohlo.

Základem výzkumu byl dotazník, v němž měli manažeři specifikovat své jednoleté zkušenosti s mentory. Ten obsahoval několik témat: prostředí, chování, schopnosti, hodnoty, identita a duchovní rovina. V dotazníku se manažeři vyjádřili nejprve k tomu, co pro ně mentorování znamenalo. Nejčastější odpovědi zahrnovaly pochopení vzájemných vztahů s lidmi, změnu osobního přístupu, zhodnocení dosavadního způsobu života či sebevzdělávání. Každý jednotlivec pomohl též vytvořit popis dokonalého mentora. Ten by měl být dobrý posluchač, čestný, otevřený, vzdělaný a inteligentní člověk. Měl by umět vést lidi, být přátelský, vnímavý a vtipný.

Manažeři se svými mentory nejčastěji řešili interpersonální komunikační problémy, řízení lidských zdrojů, osobní přístup a chování k zaměstnancům. Mentorové jim podle výzkumu umožnili rozvoj ve třech sférách jejich osobností: interní vývoj (sebeporozumění, sebedůvěra, otevřenost), komunikační dovednosti a externí vývoj (změna způsobu vedení, pochopení názorů druhých lidí, řízení stresu, vyrovnání objemu práce v zaměstnání a doma). Výzkum poskytl cenná data pro mentory, zároveň však také motivaci pro manažery ve smyslu absolvování mentoringových programů.
Zdroj: Team Management Systems - Společnost Team Management Systems se zabývá výzkumem a implementací modelů týmové spolupráce. Vytváří případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Team Management Systems