Manažerské vysvědčení

Každý manažer si s obavami klade otázku, jak by jej hodnotili jeho podřízení, kdyby k tomu měli příležitost. Dobře si uvědomuje rozdíl mezi managementem a vůdcovstvím a v duchu přemýšlí, kým v očích svých zaměstnanců asi je. Proč se tedy nenechat podřízenými ohodnotit? Dnes jsou hodnocení manažerů podřízenými na firemní půdě stále běžnější. Manažeři tak získávají nové pohledy na svou práci, mohou se dále rozvíjet a zdokonalovat.

Pro účely hodnocení manažerů mají různé podniky různé formuláře. V zásadě však jde o to, aby zaměstnanci oznámkovali manažerské dovednosti svých šéfů, připravili jim jakési vysvědčení. Hodnocení by mělo vždy být anonymní. Manažerské vysvědčení by mělo být konkrétní a inspirující. Manažeři by tedy měli na svých podřízených vyžadovat, aby na stupnici od nuly do pěti oznámkovali například jejich schopnost:

- informovat o organizačních záležitostech a prioritách,
- udílet rady,
- podporovat tvůrčí atmosféru,
- poskytovat zpětnou vazbu,
- vést tým a podporovat spolupráci,
- čelit kritice a přijímat inovační nápady.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com