Manažerské desatero

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Manažerské pozice hýbou českým byznysem. Znáte ale základní pravidla a pokyny, jak lidi kvalitně a efektivně vést? Čtěte, osvojte si a aplikujte manažerské desatero.

Každý vrcholový manažer může mít přesně definovaný cíl, dobře propracovanou strategii, precizně připravenou organizaci firmy, ale pokud nemá vůdčí schopnosti, nedokáže vzbudit u lidí důvěru a nedokáže je strhnout svým směrem, nikdy nebude patřit mezi absolutní špičku.

Vedení lidí znamená stát v čele a usměrňovat úsilí skupiny osob či jednotlivců, kteří se sami chtějí aktivně podílet na dosahování společných cílů organizace.

Jste vy či vaši zaměstnanci těmi pravými pro manažerské pozice? Splňujete přikázání manažerského desatera?

Pamatujte, že dobrý manažer...

1. ... je hybnou silou, mluvčím a tváří týmu. Cíle ale nikdy nedosáhne sám, ale jen a pouze s pomocí lidí, které vede!

2. ... dbá na správnou formulaci a zprostředkování informací. S informacemi nakládá tak, aby jejich sdílení vedlo ke splnění úkolu.

3. ... je hromosvod negativních emocí a zpráv. Řeší problémy tak, aby svůj tým udržel ve stoprocentním nasazení a dobré pohodě.

4. ... vůči svým podřízeným nevystupuje z pozice moci, ale vůdcovství. Pěstujte si u kolegů úctu a respekt, nikoliv strach!

5. ... zná skvěle daný trh. Zajímá se o nové trendy, má přehled o konkurenci.

6. ... se nestydí přiznat omyl či chybu. Není to důkaz slabosti, ale naopak velké sebedůvěry.

7. ... si umí vybrat své lidi do týmu. Za ním si pak stojí, důvěřuje mu, motivuje jej, stmeluje a udržuje v něm dobrou atmosféru.

8. ... nedává podřízeným rozkazy, ale úkoly. Dobrý manažer usměrňuje práci svého týmu – zadá cíl a ustoupí, aby dal prostor svým lidem. Jeho funkce tedy spočívá v podpoře a pomoci členům týmu, aby dosáhli vytyčených výsledků.

9. ... si nikdy nepočíná tak, že se podvolí svému egu či negativním emocím. Jeho kroky vždy vedou k jedinému – k nastolenému cíli ve prospěch celé firmy.

10. ... myslí dopředu. Za právě probíhající krizi či čtvrtletní zprávu.