Manažerské chyby v komunikaci

Ilustrační snímek

Řešení problémů často ztroskotá na komunikaci mezi jednotlivými aktéry. Většina manažerů o sobě s oblibou tvrdí, že umí komunikovat, podřízení si však často stěžují, že s nimi manažeři nekomunikují dostatečně. Největší mezery vidí ve vysvětlování pokynů a sdílení relevantních informací. Pojďte si tedy spolu s námi připomenout nejčastější komunikační chyby manažerů a inspirovat se, co můžete zlepšit. Na následující chyby upozornil server Training Zone.

Neschopnost požádat o pomoc

Nikdo není vševědoucí. Požádat podřízené o pomoc neznamená ukázat vlastní neschopnost, právě naopak. Je však třeba požádat chytře – poskytnout informace a kontakty, které mohou pomoci.

Nejasná očekávání

Vaši lidé potřebují vědět, co a kdy se od nich očekává. Klidně to říkejte opakovaně, než abyste jen mlčeli a předpokládali, že všichni všechno vědí. Dávejte si však pozor, abyste svá očekávání formulovali stručně a jasně. Čas všech je drahý.

Řešení problémů e-mailem

Pokud se něco nedaří, řešte to raději osobně. E-mailu chybí osobní rozměr a často bývá špatně pochopen. Používejte jej ke sdílení informací, nikoli k řešení problémů.

Chybějící řešení

Cílem komunikace je domluva na určitém řešení. Úkolem manažera je předat a vyslechnout všechny důležité informace za účelem co nejpřesnějšího pochopení situace. Pak je třeba rozhodnout o řešení.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone