Manažeři, dejte si pauzu

Poradenská společnost Kienbaum uskutečnila v evropských státech studii, která měla odpovědět na otázku, jak si vrcholoví manažeři plánují svůj volný čas. Studie zkoumala oblast práce, zdravotního stavu, volného času a kvality rodiny a partnerských vztahů. Výsledky jsou velmi zajímavé – Němci údajně pracují rádi podle určité koncepce, Švýcaři zůstávají dlouho v kanceláři a Francouzi zase pracují i o víkendech. Nejčastějšími chorobami, které plynou ze stresu a přetížení, jsou svalové poruchy a poruchy kosterního aparátu.

Při studii bylo dotázáno celkem 380 vrcholových manažerů z nejvýznamnějších evropských společností. Manažeři nejvíce odpovídali na otázky týkající se vyváženosti pracovního a osobního života. Co se týče priorit v zaměstnání, vidí manažeři jako nejdůležitější vnitřní komunikaci ve firmě. Na dalších místech se umístilo vytváření strategií a personální management.

Průměrný pracovní den špičkových manažerů má 10 hodin. Největšími „požírači času“ jsou pracovní porady, manažerské úkoly a vyřizování telefonátů a e-mailů. Dvě třetiny vedoucích pracovníků pracují i z domova. Co se týče struktury rodiny, 90 % dotázaných žije v manželském svazku nebo pevném partnerském vztahu. Nejvíce svobodných je ve věkové skupině do 35 let, nejvíce rozvedených najdeme mezi 40-45letými.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Manager Magazin - Německý portál pro manažery. Informace z politiky, ekonomiky, podnikání a e-businessu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Manager Magazin