Manažer roku 2025: Znalec lidí i technologií

Svět práce se mění. Stále více činností se automatizuje pomocí strojů, technologií strojového učení a umělé inteligence. Týmy i pracovní prostředí jsou stále různorodější. Mnoho pracovních míst však zároveň zaniká. Do manažerských rolí nastupuje velmi specifická generace Mileniálů.

Tempo změn bude stále rychlejší a my se tomu musíme umět přizpůsobit. Co přesně to znamená pro manažery? Jaké dovednosti se od nich budou očekávat za deset let?

Ilustrační snímek

Odpovědi na tuto otázku přinesl zajímavý článek na serveru fastcompany.com, který oslovil odborníky z oblasti managementu a personalistiky. Manažeři podle něj budou za deset let potřebovat následující dovednosti.

Technologie a leadership

V roce 2025 budeme pracovat v prostředí, jehož nedílnou součástí budou technologie. Manažeři proto budou muset rozumět moderním technologiím, aby mohli vidět nové výzvy, příležitosti, ale i rizika a konflikty, které díky nim mohou nastat.

Nebude již fungovat tradiční role manažera jako toho, koho musejí podřízení poslouchat. S nástupem nejmladší generace pracovníků přijde doba bližší spolupráce manažerů s týmem, většího rozvoje leadershipu. Manažeři se budou muset naučit rozvíjet své lidi tak, aby aktivně přispívali k řešení pracovních otázek.

Měkké dovednosti

Manažerům blízké budoucnosti nebudou stačit jen znalosti technologií. Stejně dobří budou muset být v posuzování měkkých dovedností pracovníků. Musejí se naučit rozpoznat ty nejlepší z nich, kteří v prostředí rychlých změn dokáží kriticky uvažovat a přicházet s kreativními řešeními problémů, aby je mohli dále rozvíjet.

Velmi důležitý bude v této souvislosti také rozvoj emoční inteligence samotných manažerů. Když dokáží vnímat sami sebe, své silné a slabé stránky, dokáží také na sobě pracovat a zlepšovat se. Zároveň však musí vnímat situace také z pohledu ostatních, aby získali širší perspektivu a viděli, co v jejich týmu funguje a co ne.

Výsledky a otevřená komunikace

Manažeři se budou také muset naučit měřit úspěch na základě výsledků. To, odkud lidé pracují a jaké používají postupy, bude méně důležité. Zásadní bude osobní odpovědnost a samostatnost.

S rozvojem méně tradičních pracovních prostředí poroste také diverzita týmů. Manažeři se proto budou muset naučit vést týmy tvořené nejen lidmi na různých místech, ale i z různých kulturních prostředí, ke konstruktivní spolupráci.

Tato nová týmová kultura bude od manažerů vyžadovat také nový přístup ke komunikaci. Manažeři budou muset být k zaměstnancům otevřenější, aby si získali a udrželi důvěru.

-kk-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company