Manažer a morálka na pracovišti

Způsob, jak zlepšit morálku na pracovišti, je ptát se zaměstnanců, co potřebují k tomu, aby pracovali efektivněji. Ale pozor na to, abyste se neptali na to, co potřebují v životě, co by je v životě udělalo šťastnými a podobně soukromé otázky.

Zaměřte se jen čistě na pracovní věci, tj. na nástroje, zdroje, komunikaci, očekávání, odměny a pracovní prostředí, které by je motivovalo a povzbuzovalo k lepšímu výkonu. Ptejte se, jak může firma splnit očekávání zaměstnance a jak podpořit jeho výkon k tomu, aby dobře zapadl do týmu.

Pro morálku na pracovišti je úplnou katastrofou armádní řád. Zapomeňte na přísnou disciplínu, může mít na vaše zaměstnance úplně opačný efekt. Motivace i morálka na pracovišti jsou o vztahu a spojením mezi lidmi a jejich komunikaci.

Pokud začne mít manažer se svým týmem morální problémy, měl by v první řadě začít u sebe a zamyslet se nad tím, jak tým motivuje, jaká je odezva na problémy či splněné úkoly a podobně.

Pravdou je, že manažeři, kteří mají dobré vztahy se svými zaměstnanci, motivují je, odměňují a komunikují, nemívají na pracovištích s morálkou problémy.

-pk-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com