Lídrem ve stínu špatného šéfa

Ilustrační snímek

Jak mohu být dobrým lídrem, když mám špatné nadřízené? Tato otázka napadá mnoho pracovníků, kteří považují své šéfy za neschopné, příliš egoistické či dokonce neetické. Pokud je to i váš případ, máme pro vás dobrou zprávu. Dobrým lídrem svého týmu můžete být, ať jsou vaši nadřízení jacíkoli. Bude to jen vyžadovat trochu více úsilí. Server PMHut.com doporučuje následující kroky.

Ujistěte se, že jste objektivní

Jsou vaši nadřízení opravdu tak špatní? Zkuste se zaměřit na to, abyste skutečně pochopili, jak a proč se rozhodují tak, jaks e rozhodují. Je příliš jednoduché odsuzovat druhé, když i vy sami jste mohli přispět k tomu, že udělali špatné rozhodnutí. Mohli jste zamlčet důležité informace nebo jste nepomohli s komunikací týkající se daného rozhodnutí směrem k dalším lidem. Možná si dokonce myslíte, že když poukážete na neschopnost nadřízeného, posílíte svou vlastní pozici. Tak to ale nefunguje.

Nabídněte pomoc

Zkuste pomoci svým nadřízeným, aby se rozhodovali a chovali efektivněji. Zamyslete se, jak jim můžete pomoci dívat se na věci z jiných úhlů a lépe vysvětlovat jejich rozhodnutí. Mluvte s nimi o důležitých změnách a sdílejte důležité informace. Získáte si tak větší důvěru nadřízených i podřízených.

Nestěžujte si na neschopné šéfy

Pokud chcete přijít o důvěryhodnost, oznamte, že považujete určité rozhodnutí nadřízených za hloupé a pak je začněte prosazovat. Vyšlete tak jasný signál, že jste neudělali nic, abyste přispěli ke změně názoru svých nadřízených, dokud to šlo. Snažte se na každém rozhodnutí najít něco dobrého. Dobrý lídr je kreativní a ptá se, jak může splnit, co si žádají nadřízení a zároveň zajistit, aby to pomohlo dané věci. Jde svým lidem příkladem v tom, jak mají podřízení pomáhat svým nadřízeným.

Nesouhlasíte-li, řekněte to nadřízeným

Pokud máte splnit rozhodnutí, které považujete za skutečně špatné či neetické, promluvte s lidmi, kteří je udělali. Většina nadřízených vás neodmítne. Musíte však umět svůj nesouhlas správně podat. Řekněte, že byste se rádi dozvěděli více o tom, jaký je smysl daného rozhodnutí. Můžete také říci, že máte určité pochyby a rádi byste si promluvili o zásadních možných důsledcích. Jestliže vás vaši nadřízení neposlouchají a opakovaně s vámi odmítají diskutovat, zvažte, zda byste své vůdcovské dovednosti neuplatnili lépe někde jinde.

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut