Lídr umí rozvíjet potenciál svých lidí

Každý zaměstnanec je jiný – má jiné zkušenosti, osobní hodnoty, názory či kulturní zázemí. Dobrý lídr umí jejich odlišnosti odhalit a využít jejich plný potenciál ke společné práci. Vyžaduje to emoční inteligenci a další schopnosti, na které nedávno upozornil server Forbes.com. Máte je?

1. Schopnost nechat zaměstnance jednat přirozeně

Lídr by se neměl snažit učit druhé přemýšlet způsobem, kterým přemýšlí on. Naopak by je měl nechat myslet samostatně a jednat podle toho, co je pro ně přirozené. Ví, kde mohou uspět a umožňuje jim to. Věří v identitu každého jednotlivce a pomáhá rozvíjet plný potenciál lidí tím, že si všímá jejich způsobu uvažování.

2. Schopnost rozvíjet rozhodnost zaměstnanců

Dobrý lídr si všímá také toho, jak se jeho lidé umějí rozhodovat. Snaží se zjistit, v jakých případech lze nejlépe a nejhůře předvídat reakci konkrétního zaměstnance na problém. Podle toho jim pomáhá odhalovat příležitosti a důsledky včasných a pozdních rozhodnutí.

3. Schopnost nechat zaměstnance riskovat

Lídr sleduje, jak se jeho lidé umějí vypořádat s problémy, jak jednají pod tlakem, jak umějí přijímat nové výzvy. Dělá si obrázek o jejich celkové duševní síle a učí je, jak zkoušet nové nápady a měnit věci k lepšímu, i když to bude vyžadovat určité riziko.

4. Schopnost rozvíjet potenciál pomocí silnějších jedinců

Dobrý lídr ví, že k rozvoji potenciálu pomáhá, obklopí-li své lidi dalšími lidmi s vysokým potenciálem. Zaměstnanci se takto navzájem naučí nebát se využít příležitostí a případně i neuspět.

Lídr neusiluje jen o to, aby jeho lidé dělali svou práci lépe, ale aby si ji přizpůsobovali k obrazu svému a objevovali při tom nové způsoby, jak pracovat lépe.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com