Lidi se maj cenit o Vánocích

Podporovat obchodní vztahy je důležité 365 dní v roce. Blížící se Vánoce však nabízejí speciální příležitost ocenit přínos ostatních vašemu obchodu a vyjádřit vaše díky. Článek přináší několik tipů, jak postupovat a naopak nepostupovat.

- Připravte se již nyní. Pokud plánujete outsourcovat vánoční odměňování, vybírejte důvěryhodné poskytovatele, abyste ušetřili práci vlastním zaměstnancům.

- Ujistěte se, že máte správné údaje. Zkontrolujte tituly, jména a adresy příslušných lidí.

- Nepřekračujte své možnosti. Při výběru strategie odměňování berte v úvahu váš rozpočet.

- Uvědomte si a respektujte rozdílnost vašich vztahů. Vybírejte dárky, které budou vhodné pro širší okruh jednotlivců, nikoli pouze pro určitou skupinu.

- Respektujte politiku odměňování v jiných firmách. Ve všech svých výběrech se držte etických zásad.

- Nevylučujte lidi, kteří přispěli k vašemu úspěchu , jako jsou zákazníci, dodavatelé nebo vaši krátkodobí zaměstnanci.

- Neumisťujte firemní logo na dárky. Zaměstnanci i zákazníci mají dost propagačních věcí za celý rok. Vánoce jsou příležitostí darovat jim něco speciálního.

- Neposílejte dárky bývalým klientům. Vypadalo by to jako neprofesionální snaha získat je zpět.

- Buďte konzistentní při odměňování jednotlivých oddělení. Žádný zaměstnanec by se neměl cítit méně hodnotný než ostatní.

- Neobětujte rozpočet na odměňování zaměstnanců ve snaze zvýšit rozpočet na dárky pro zákazníky. Výrazně negativně by to ovlivnilo morálku na pracovišti.

- Buďte opatrní u rozdávání jídla a pití. Respektujte etnická a zdravotní omezení jednotlivých lidí.

- Buďte osobní. Vyjděte ze své kanceláře a podejte si ruku se zaměstnanci. Navštivte klíčové dodavatele a zákazníky a popřejte jim hezké svátky.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com