Léky pro přehnaně sebejisté řečníky

Ilustrační snímek

Lidem je vlastní to, že se snaží ušetřit energii pomocí mentálních zkratek. Jinak bychom si totiž vždy všechno museli získat vlastním přemýšlením, vlastním úsilím. Proto radši používáme různé zkratky a všímáme si určitých záchytných bodů, podle kterých se v dané situaci orientujeme. Díky tomu šetříme vlastní mentální kapacitu. Výsledkem je, že publikum obvykle věří všemu, co je mu prezentováno.

Řečník je pokládán za experta a jeho tvrzení jsou pro publikum téměř vždy pravdou. Pro vás, jako pro řečníky, jde o dobrou zprávu. Standardně je to tak, že vám lidé zkrátka budou věřit a budou zaujati tím, co jim říkáte. Jako řečník máte tu výhodu, ze jste vnímán jako odborník. Na druhou stranu je to však také důvodem ke znepokojení, tvrdí web presentationmagazine.com.

Zodpovědnost leží plně na vás

Co z toho všeho vyplývá? Přeci to, že by bylo nebezpečné sklouznout k falešné sebejistotě a pevnému přesvědčení, že to, co si myslíte, musí být pokládáno za nezpochybnitelný fakt. Obvykle věříme tomu, co slyšíme – dokonce i tehdy, když to říkáme my sami. Existuje riziko, že obalamutíme sami sebe. Přesvědčíme sami sebe o tom, že to, co si myslíme, je objektivní realitou. I když to tak být nemusí. Pro každé své tvrzení potřebujete důkazy a fakta, která vám dají za pravdu. Nezáleží na tom, kolikrát jste tvrzení již zopakovali.

Trpíte-li před prezentací přehnanou sebejistotou, máme pro vás tři léky.

1. lék: Zdroje

Nejprve se zamyslete nad tím, zda jste pro všechna svá tvrzení schopni zajistit jejich zdroj, když už je chcete prezentovat jako jasná fakta. To vám pomůže odlišit fakta od tvrzení, která jsou pouze vašimi názory.

2. lék: Pomoc kritického kolegy

Pokud máte někoho, kdo vám může oponovat, požádejte ho, aby byl přítomný na vaší zkoušce, nebo aby si aspoň pročetl vaši prezentaci. Požádejte kolegu, aby vás upozornil na každé tvrzení, které by mohlo být zpochybněno.

3. lék: Sebekontrola

Nahrávejte se a následně zkontrolujte, kdy při prezentaci něco vydáváte za absolutní pravdu. Varovnými signály jsou slova jako vždy, nikdy, pokaždé, žádný … To vám pomůže, pokud žádnému ze svých kolegů nedůvěřujete, nebo pokud nemáte využít jeho pomoc.

-jk-

Zdroj: Presentation Magazine - portál věnovaný prezetacím a veřejnému vystupování
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentation Magazine