Learning Agility – koncept a diagnostický nástroj Thalento

Dnešní pracovní prostředí se neustále mění a je velmi nepředvídatelné: technologické inovace, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na specifické pozice, organizační mobilita a jiné trendy na trhu. Jsme neustále vystaveni změnám, ať už doma nebo v práci. Proto je stále důležitější, abychom jako organizace byli dosti inovativní na to, abychom vynikli a všimli si nás. Jaký typ zaměstnance však potřebujete k tomu, abyste tohoto účelu dosáhli? Zúčastněte se mezinárodního webináře společnosti Image Lab s.r.o., který proběhne 28. února.

Imag Lab

Koncept  „Learning Agility

Learning agilita je významným prediktorem budoucího pracovního úspěchu zaměstnance (spolu s pracovními zkušenostmi, úrovní vzdělání nebo IQ ). Vaše inteligence tvoří nezbytný základ, který potřebujete k tomu, abyste dokázali rychle zpracovat informace. Na druhé straně, vaše learning agilita se vztahuje na váš postoj, motivaci a zvědavost při hledání nových příležitostí k učení.

Tam, kde flexibilní zaměstnanci dobře zvládají změny a odváží se je iniciovat, jiní váhají a drží se zažitých zvyků. Tato schopnost – learning agilita – neustále se přizpůsobovat, je v dnešním pracovním prostředí klíčová.

Právě proto se v posledních desetiletích uskutečnilo mnoho výzkumů v oblasti learning agility, schopnosti rychle si vytvořit nové a efektivní chování v měnících se podmínkách.

„Úspěch dnes vyžaduje agilitu a snahu neustále přehodnocovat, oživovat, reagovat a inovovat.“ (Bill Gates)

Odborná literatura rozděluje koncept Learning Agility do několika základních pilířů:

Změnová agilita (Change Agility)

Změnová agilita představuje nadšení experimentovat. Lidé s vysokým skóre v oblasti změnové agility se nevyhýbají neznámým činnostem, ale rádi se do nich pouštějí, rádi objevují a nacházejí potěšení ve „všem novém“.

Výsledková agilita (Results Agility)

Výsledková agilita je o dosahování výsledků i v náročných podmínkách. Lidé, kteří dosahují vysoké skóre v oblasti výsledkové agility, jsou schopni dobře pracovat pod tlakem, vyzařují sebedůvěru a dokáží inspirovat ostatní, aby ze sebe dostali to nejlepší.

Mentální agilita (Mental Agility)

Mentální agilita je schopnost analyzovat informace nebo problém z různých úhlů pohledu. Lidé, kteří dosahují vysokého skóre v oblasti mentální agility, mají rádi složité situace, rychle si spojují logické souvislosti a rádi vysvětlují svůj způsob myšlení i ostatním. Jejich otevřený pohled podněcuje/ podporuje kreativitu. (encourages creativity)

Sociální agilita (People agility)

Sociální agilita znamená sebepoznání a porozumění jiným lidem. Lidé s vysokým skóre v oblasti sociální agility chtějí rozumět ostatním, čímž se jim daří získávat i více zpětné vazby a informací. Mají smysl pro diverzitu a styl své práce nebo projevu dokáží snadno přizpůsobit cílové skupině.

Kariérní agilita (Career Agility)

Kariérní agilita (Career Agility) se vztahuje na postoj jednotlivce k převzetí kontroly a řízení své vlastní kariéry. Lidé s vysokým skórem v oblasti kariérní agility se snadno přizpůsobují měnícím se okolnostem v rámci své vlastní pozice nebo snadno přebírají úkoly mimo svou vlastní roli.

Learning agilitu dokážeme měřit

Společnost Thalento již léta vyvíjí řešení, která mapují osobnost, motivaci, schopnosti a dovednosti zaměstnanců. Tímto způsobem denně podporujeme profesionály v HR oblasti při výběru správných zaměstnanců, kterým pomáháme růst v rámci organizace.

Ve spolupráci se společností TalentLogiQs™, Thalento vyvinulo nový nástroj specificky zaměřený na objektivní měření Learning Agility. Nástroj pro odhalení úrovně learning agility u každého potenciálního kandidáta nebo kolegy! Objevte nejnovější hodnotící nástroj v našem portfoliu.

Termín:

Úterý 28. února  11:00 – 12:00  

Webinář proběhne v anglickém jazyce.

Na webináři se dozvíte, jak společnost Thalento pomocí dotazníku měří tento koncept a jak tento nástroj může pomoci při posouzení potenciálu.

Budete mít možnost seznámit se s dotazníkem Learning Agility, které je silným nástrojem v boji o talenty. Během přibližně 40 minut se dozvíte všechny detaily o tomto nástroji.

Během webináře vám přiblížíme koncept z literatury a to, jak jsme jej přetavili do měřitelného modelu. Blíže se podíváme na hodnocení; interpretaci výstupní zprávy a ukážeme si všechny možnosti využití.

REGISTRACE

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na: imagelab@imagelab.cz