Leadership teď a tady

Všímavost lídra ukrytá v kontextu titulku článku vystihuje především objektivní zaměření se na to, co v daném okamžiku cítíme, nad čím přemýšlíme a také na přijetí skutečného stavu věcí.

Znamená to, že se mnohem méně znepokojujeme tím, co se odehrálo v minulosti nebo nastane v budoucnosti. Výhodou tohoto přístupu je, že odkrývá to nejlepší z manažerů i zaměstnanců, což má pozitivní vliv jak na rozhodovací proces, tak na atmosféru na pracovišti.

Studie ukázaly, že trénink toho způsobu uvažování nad aktuálním stavem věcí, známého pod anglickým pojmem mindfulness, vede ke snížení stresu, absencí a odchodu zaměstnanců. Zároveň zvyšuje produktivitu, pracovní vztahy a spokojenost s prací.

Ilustrační snímek

Článek na serveru eremedia.com připomněl šest faktorů všímavého vedení, které by manažeři měli mít na paměti.

1. Nebuďte sobečtí

Manažer by měl co nejlépe pomáhat zaměstnancům při rozvoji profesních dovedností.

2. Inspirujte

Dobří lídři jsou příkladem pro ostatní tím, že často pomáhají zaměstnancům objevovat jejich skrytá nadání.

3. Společné cíle

Týmy se mohou spojit za společnou věc, která je vhodnější než řada individuálních představ o tom, kam jít a jak se tam dostat.

4. Odvaha

Je důležité vidět věci tak, jak skutečně jsou, a nevyhýbat se novým výzvám na osobní i týmové úrovni.

5. Poslouchejte, co lidé říkají

Nepředpokládejte, že automaticky víte, co říkají zaměstnanci i klienti. Poslouchejte je pečlivě a získáte hlubší pohled na důležité otázky.

6. Veďte, ale bez kontroly

Dejte jasné pokyny ohledně výše uvedených společných cílů, ale poté nechte členům týmu určitou volnost v tom, jak se rozhodnou své úkoly splnit.

-bn-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT