Leadership blízké budoucnosti

Ilustrační snímek

Jak bude vypadat leadership za dvacet let? Odpovědi na tuto otázku nedávno publikoval server Forbes.com. Souhlasíte s nimi?

1. Více otázek

Zatímco současní lídři se zaměřují na hledání odpovědí, budoucí lídři budou klást větší důraz na kladení správných otázek. Důvod je prostý – moderní technologie nám umožňují stále snadněji nalézat odpovědi. Proto je třeba umět se ptát.

2. Větší zapojení zaměstnanců a zákazníků

Leadership byl dlouho otázkou hierarchického řízení směrem shora dolů. V blízké budoucnosti však již nebude možné řídit rozhodování jen shora. Stále více se budou zapojovat zaměstnanci a zákazníci. Nejlepší lídři budou pracovat s jejich nápady a potřebami.

3. Zvládání změn a chaosu

Globální byznys řídí neustálé změny, které přicházejí stále rychleji. Budoucí lídři se nebudou tento chaotický svět snažit zjednodušovat a hledat best practices. Plánování nahradí inteligentním reagováním. Nebudou se spoléhat na osvědčené metody a procesy, ale stále se učit a přijímat neustálé změny jako něco, čeho se není třeba bát.

4. Zaměření na růst a inovace

Boj o konkurenční výhodu již nebude záležitostí efektivity, ale růstu. Úspěšné budou ty firmy, které dokáží neustále zlepšovat a lépe obchodně využívat své produkty. Bude to vyžadovat lídry schopné pochopit a odměňovat dovednosti a chování zaměstnanců vedoucí k inovacím.

5. Hlubší smysl

Každý člověk potřebuje vidět své práci určitý smysl a nejinak tomu bude i v budoucnu. Zaměstnanci a zákazníci budou mít stále silnější slovo v tom, pro koho chtějí pracovat a s jakými produkty chtějí být spojováni. Lídři budou soustředit své snahy na to, aby přinášeli pozitivní zkušenosti.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com