Leadership: 7 znaků kvalitního lídra

Kvalitní leadership, tedy schopnost vést ostatní a efektivní využívání této schopnosti, může mít mnoho podob. Každý manažer má určitý styl, určité vlastnosti a určitý přístup. Přesto můžeme říct, že existuje sedm obecných rysů, které sdílejí všichni, kdo dovedou své podřízené efektivně vést, inspirovat je a motivovat k co nejlepším výkonům.

Tento seznam přinesl server LeadershipNow.com

Upřímnost

Dobrý lídr musí být být vůči svým podřízeným otevřený, upřímný a nesmí jim lhát ani věci moc přikrášlovat. Nesmí se snažit svůj tým nijak obelhávat a nebo zneužívat, protože na takové chování ze strany vedoucího jsou pracovníci velmi citliví.

Zásadovost

Kvalitní manažer musí dodržovat určité zásady. Musí se řídit jasným morálním kodexem a musí být ve svém chování v tomto ohledu předvídatelný.

Vize

Bez vize a bez schopnosti tuto vizi ostatním efektivně předat nemůže manažer svůj tým nikdo dostatečně motivovat a inspirovat. Dobrý manažer proto musí umět svůj tým nadchnout pro určitou, realistickou a dosažitelnou myšlenku.

Empatie

Empatie patří mezi základní pilíře komunikačních dovedností. A proto se bez empatie, schopnosti vcítit se do ostatních a bez emoční inteligence nemůže dobrý lídr obejít.

Smysl pro spravedlnost

Řadoví pracovníci jsou velmi, opravdu velmi citliví na projevy nespravedlnosti nebo nadržování ze strany jejich manažera. Kvalitní lídr nesmí spravedlivý přístup jenom předstírat – musí se jím skutečně řídit ve své každodenní interakci se svým týmem.

Kreativita

Adaptabilita, vizionářství, kreativita. To jsou vlastnosti, díky kterým je člověk schopen rychle se přizpůsobit změnám a hledat nové postupy a příležitosti, což je při vedení lidí zcela klíčové.

Time management

V neposlední řadě je pak u dobrého vedoucího pracovníka nutné, aby uměl nakládat se svým časem. Člověk, co má mizerný time management sám u sebe, jen těžko může plánovat práci jiným lidem.

 

-mm-

Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now