Kudy vede cesta k motivaci

Kudy vede cesta k motivaci

Prvním krokem k motivaci zaměstnanců je fungující komunikační kanál. Komunikace musí přitom probíhat oboustranně. Zaměstnanci potřebují rozumět chodu své firmy a tomu, jak se na něm sami podílejí. To jim zaměstnavatelé vyjadřují oceněním, zpravidla na konci roku. Odměňování zaměstnanců však nemusí být složitá ani časově náročná procedura.

Důležité je zdůraznit, že zpětná vazba týkající se výkonnosti jednotlivých zaměstnanců není pouze záležitostí procesu ročního hodnocení. Naopak hraje důležitou roli průběžně a je na místě například tehdy, když zaměstnanec nepodává očekávaný výkon kdykoli v průběhu roku. Jakékoli připomínky je třeba vyjádřit co nejdříve. Zaměstnanci jsou vděční za zpětnou vazbu, i když nemusí být vždy pozitivní.

Manažeři by měli naslouchat svým zaměstnancům, přijímat jejich myšlenky a dovolit jim přispívat ke společnému cíli. K výměně myšlenek nejlépe poslouží pravidelné schůzky, na kterých budou zaměstnanci vyzýváni k projevení vlastního názoru.

Konkrétní způsob odměňování zaměstnanců záleží na tom, zda firma usiluje o motivování a udržení klíčových lidí. Zároveň je však třeba uvažovat také o otázkách daní. Bonusy mohou motivovat zaměstnance ke společnému cíli, přičemž se dají uplatňovat jako platové položky. V západním světě jsou populárním motivačním nástrojem nejrůznější schémata pobídek v podobě podílnictví.

-kk-

**Datum vydání:** X/2004
Zdroj: British Chambers of Commerce (ChamberOnline) - portál britských obchodních komor
Zobrazit přehled článků ze zdroje British Chambers of Commerce (ChamberOnline)