Kritika vyžaduje promyšlený přístup

Co je zdrojem rozkvětu firem? Proč některé podniky prospívají, a jiné ne? Jak uspět v dnešní proměnlivé ekonomice? Úspěšná společnost je místem, které přitáhne a udrží talentované lidi a nabízí takové pracovní prostředí, které umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků. Lidé mají rádi výzvy, rádi se učí a spolupracují, pokud mohou dosáhnout toho, o čem se domnívali, že přesahuje jejich možnosti. Úkolem manažera je odkrýt schopnosti svého týmu - každý člověk v něm má pro určité nadání.

Je proto třeba vést dialog s pracovníky o tom, jak mohou přispět a jak vidí vedoucí jejich další růst. Manažer by měl být sám k sobě upřímný, nemyslet si, že právě on dělá vše nejlépe. Místo toho by měl najít způsob jak rozvíjet a školit své podřízené, aby mohl využívat delegativního vedení. tento způsob s sebou samozřejmě nese riziko chyb, ty jsou však běžné, pokud se člověk učí nové věci. Přenášet lze pravomoci, nikoliv odpovědnost, to by však nemělo být překážkou - zaměstnanec však musí svému úkolu plně porozumět.

První, a velmi lidskou, reakcí při chybě je kritika. Tím se však manažer připravuje o příležitost uplatnit jeden z nevýznamnějších výchovných nástrojů, pokoru a skromnost. Měl by si vzpomenout na svoje začátky, na vlastní neúspěchy a chyby. Kritika bývá využívána jako zbraň, jíž vedoucí demonstruje svoji nadřazenost, přehnaná a nepatřičná se však může obrátit proti němu samému. Jeho komentáře by měly vysvětlovat, nikoliv ponižovat. Ocenění by se zaměstnanci mělo dostat veřejně, kritika je však záležitostí soukromou.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: Design Intelligence - mangement, leadership news
Zobrazit přehled článků ze zdroje Design Intelligence