Kreativcův paradox

Ilustrační snímek

Ne, nejedná se o žádný fyzikální ani astronomický jev. Stále se pohybujeme na poli businessu, ačkoliv na některé kreativce se občas díváme jako na někoho z jiné planety. Ať už v pozitivním nebo negativním smyslu, jistě se shodneme na tom, že jsou zajímavou sortou lidí. Je na nich něco obdivuhodného a občas i paradoxního. Server Fast Company se zaměřil právě na tyto nečekané skutečnosti:

1. Kreativci srší nadšením a energií, ale dokáží být také tiší a klidní. Dlouhé hodiny soustředěně pracují, aby v zápětí s entusiasmem sdíleli své nápady s ostatními.

2. Kreativci jsou chytří i naivní zároveň. Chytří v neotřelých nápadech, to ano. Avšak nutná je také plynulost a pružnost myšlení nebo schopnost propojovat různé úhly pohledů a nenechat se pohltit fascinací jedné myšlenky.

3. Kreativci dokážou být hraví i disciplinovaní a střídají zodpovědnost s nezodpovědností. Kreativci jsou schopni věnovat se svým nápadům i dlouho do noci a nic je neodradí. Svým způsobem jsou tedy zodpovědní k dokončení úkolu avšak nezodpovědní vůči dalším svým aktuálním povinnostem nebo potřebám.

4. Kreativci jsou extrovertní i introvertní. Většinou se každý z nás přiklání spíše k jedné variantě. V případě kreativců se ale zdá, jakoby spadali do obou kategorií, což tak nějak odpovídá prvnímu bodu.

5. Kreativci oplývají nejistotou i hrdostí. Arogance může ve skutečnosti zakrývat vnitřní nejistotu. Jistě jste se s tím již setkali. Nejistota pak souvisí s citlivostí a nedostatečným sebevědomím.

6. Kreativci zaměňují genderové stereotypy. Zejména v mladším věku jsou kreativní ženy více dominantní a odolné a oproti tomu muži – kreativci více citlivější a méně agresivní než je ostatní příslušníci jejich pohlaví.

7. Kreativci jsou zranitelní kvůli své otevřenosti a citlivosti, ale dokáží si práci zároveň užívat. Jednoduše řečeno kreativce práce musí bavit. Proto ji dělá, a proto si vybral právě vaši firmu. Bez zábavy z něj kreativní šťáva vyprchá a váš nadějný copywriter vám raději uteče psát básně.

Všechny tyto faktory musíte brát v potaz v případě, že ve vašem týmu máte někoho kreativního, za jehož výsledek práce jste zodpovědní. Stanovte si s kreativce přijatelný rámec vaší spolupráce, avšak nabídněte mu také dostatečnou podporu a prostor pro vyjádření vlastního cítění. Nechte tedy kreativce tzv. „think out of the box“. Jedině tak získáte jedinečné a neotřelé nápady.

-bn-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company