Koučujeme lídry: Jak udržet žádoucí změny v chování

Ilustrační snímek

Podle výzkumu, který provedl Doug MacKie, psycholog specializující se na podnikání a obchod, jsou změny v chování, které následují po sezeních s koučem, vnímány velmi rozdílně. Výzkum se snažil zhodnotit dopad koučování na 31 lidí, kteří zastávali pozice seniorních manažerů. Ti nejprve vyplnili komplexní dotazník, pak prošli sezeními s koučem a pak dotazník vyplnili znovu. Většina si na začátku stanovila 3 cíle.

Co výzkum zjistil? Než se nové chování a nové reakce stanou součástí toho, jak se chováme, trvá to nějaký čas. Článek zveřejnil web management-issues.com.

Dopad koučování se velmi liší

Po sezeních s koučem se dá statisticky prokázat, že změna v chování v kýženém směru skutečně nastala. Nicméně – a to je celkem překvapivé – koučovaní sami si žádné změny nevšimli. Nejvýraznější změnu zpozorovali linioví manažeři zaměstnanců, kteří byli koučováni. Naproti tomu podřízení a kolegové na stejné úrovni zaregistrovali pouze menší změny – alespoň v porovnání s tím, co zpozorovali nadřízení.

Umíme tento rozdíl vysvětlit? Ano. Lidé na různých pozicích prostě hodnotí různé kvality. Linioví manažeři své podřízené hodnotí v závislosti na jejich výsledcích, zatímco podřízení spíše na základě toho, jaký mají s daným pracovníkem vztah.

Proč si koučovaní sami nevšimli změny? Přijetí změn chvíli trvá

Koučovaní možná ve skutečnosti spíše hodnotili to, jak se cítí, než jak se jejich chování skutečně změnilo. Jejich chování proto musí být posilováno zpětnou vazbou, aby oni sami pocítili změnu jako vnitřně dokončenou a aby ji přijali. Když koučování probíhalo jen krátký čas, můžeme pozorovat něco jako zpoždění – koučovaným prostě chvíli trvá, než si změny všimnou. Proto je naprosto nezbytné naplánovat opakované setkání koučovaného, kouče a liniového manažera. Manažer musí dát zpětnou vazbu, vyjádřit se musí i koučovaný a kouč. To žádoucí změny v chování koučovaného upevní a sezení s koučem tak budou mít trvalý pozitivní dopad.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues