Konverzační etiketa v kostce

Konverzační etiketa představuje silný nástroj pro budování vztahů a zlepšování osobního image. Článek proto přichází s deseti tipy, jak se zlepšit v umění konverzace.

- Myslete na hlasitost. Mluvit příliš nahlas nebo naopak potichu je známkou slabé osobnosti. Chcete-li konverzovat úspěšně, zvolte příjemný tón i hlasitost. Pamatujte si, že když budete křičet, neznamená to ještě, že vás bude někdo poslouchat. Stejně tak i při příliš tichém podání ztratí druhá strana brzy zájem.

- Pozor na smích. Hlučný, výbušný smích je přímou cestou k obtěžování druhých. Je považován za neslušnost a ukázku špatných způsobů. Při smíchu byste si také neměli zakrývat ústa. Pracujte na tom, abyste se dokázali smát vřele, příjemně a vhodně.

- Nepřerušujte druhé. Když někdo mluví, nevstupujte mu do řeči se „skvělou" historkou z vlastní zkušenosti. Vždy nechte druhého domluvit. Pomocí praxe se to lze velmi dobře naučit.

- Nic nepředpokládejte. Lidé mají často tendenci dokončovat věty druhých. Nikdy však nepředpokládejte, že víte, co chtějí říci. Několik vteřin, po které vyčkáte, než druzí domluví, vám zajistí dobrou vůli do budoucna.

- Nepřelaďujte. Když vás hovor nezajímá, máte tendenci „přeladit se" na něco jiného. Přemýšlíte o vlastních věcech a přestáváte vnímat, o čem se mluví. V naprosté většině případů to druhá strana pozná a bude to cítit jako ublížení z vaší strany. Je proto velmi důležité zůstat na stejné vlně.

- Skutečně poslouchejte. Naslouchání je důležitý nástroj pro každou dobrou konverzaci. Dobrý posluchač je také dobrým mluvčím. Poslouchat přitom neznamená jen mlčet, je třeba klást otázky a dávat najevo svůj zájem.

- Parafrázujte. Nejlépe se tak ujistíte, že jsou obě strany na stejné vlně. Často totiž slyšíme jen to, co chceme slyšet, a někdy naopak zbytečně čteme mezi řádky. Pak vznikají nedorozumění. Opakujte proto průběžně svými slovy to, co slyšíte. Stejně se chovejte i jako mluvčí - vyzvěte posluchače, aby svými slovy shrnul, co říkáte vy.

- Nešeptejte. Šeptání na veřejnosti je velmi neslušné a velmi snadno odradí druhé. Na veřejnosti proto jednoduše komunikujte veřejně. Vtípky ani tajemství vás neudělají populárnějšími ve větších skupinách lidí.

- Sledujte svou řeč těla. Neverbální signály jsou minimálně stejně důležité jako mluvené slovo. Budujte proto otevřenou, srdečnou, pozitivní a důvěryhodnou řeč těla. Když mluvíte, udržujte oční kontakt. Sevřené pěsti nebo přehnaná gestikulace vám důvěru druhých nezajistí. Pamatujte si, že řeč těla vychází z vašeho záměru - je proto třeba, abyste skutečně byli upřímní, otevření a důvěryhodní.

- Sledujte svůj dech. Můžete být dobrými mluvčími i poslouchači, to vše však může zničit nepříjemný dech. Dávejte si proto pozor i na to, co vychází z vašich úst kromě slov.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com