Konstruktivní kritika - několik praktických rad

Kritizovat ostatní je jednoduché. Ale konstruktivní kritika, jež je efektivnějším a vytříbenějším způsobem zpětné vazby, je skutečným uměním. Nic člověka tak rychle nerozpálí jako nespravedlivá, netaktní a nežádaná kritika. Ale jsou samozřejmě chvíle, kdy je konstruktivní a smysluplná zpětná vazba nezbytná k dosažení úspěchu a udržení kvalitních vztahů. Způsob, jakým je vedena, úzce souvisí právě s interpersonálními vztahy a osobnostmi, jež do dané situace vstupují. Článek přináší několik podnětů, jak získat v této oblasti více dovedností.

Významnou roli hraje vztah mezi kritikem a kritizovaným – např. zaměstnanec / zaměstnavatel, manažer / člen týmu, kolega / kolega apod. Jednou z priorit je udržet dobrý vztah i po skončení debaty. Nevycházejte z předsudků a domněnek, nejednejte povýšeně – váš názor nemusí být nejlepší. Před samotným setkáním chvilku relaxujte a soustřeďte se, dýchejte pomalu a zhluboka – uvědomte si znovu, co je vaším záměrem ve vztahu ke kritizovanému. Než se rozhodnete někoho kritizovat, zhodnoťte svoje motivy – jestli jsou skutečně pracovní, nebo jen osobní.

Uvědomte si také, zda jste dali najevo jasně svá očekávání a požadavky – pokud manažer nevyjádří jasně, co pro něj znamená dobře splněný úkol, těžko potom může obviňovat zaměstnance. Ujistěte se, že zaměstnanec plně porozuměl své roli a povinnostem – klaďte otázky, komunikujte a naslouchejte. Při samotném rozhovoru jednejte s respektem – mělo by jít o oboustranný dialog, nikoliv o inkviziční tribunál. Pokud poukazujte na negativa, neměli byste zanedbávat ani kladné stránky – před setkáním si připravte seznam věcí, jež naopak oceňujete a těmi začněte.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online