Konkurence - boj o přežití

Podnikání v konkurenčním prostředí je boj o přežití. Úkol manažera coby vůdce je překonat konkurenci co do taktiky a strategie a pružně reagovat na rychle se měnící podmínky. Autor přirovnává tuto situaci k situaci válečných pilotů – poznatky z armády se dají velmi snadno aplikovat na současný byznys. Současná doba globalizace, komunikace a moderních technologií vede k tomu, že vůdčí osobnosti různých průmyslových odvětví znovu objevují význam správné strategie.

Úspěch dnes není jen otázkou rychlého zavedení produktu na trh, optimálních investic či snižování nákladů. Všechny tyto metody jsou pochopitelně důležité, ale samy o sobě nezmůžou nic. Je nutné přidat ještě další strategii: překonání konkurence. Vedoucí firmy musí umět správně odhadnout prostředí ještě předtím, než to udělá ten druhý a pružně zareagovat. Dá se to shrnout do čtyř hlavních hesel:
* pozorování,
* orientace,
* rozhodnutí,
* akce.

V každé organizaci mají tyto čtyři aspekty na starosti jednotlivé organizační úrovně nebo podnikové jednotky firmy, které však musí spolupracovat. Zaměstnanci jsou obvykle aktivní, musí však dostávat pokyny ze strategických míst (od nadřízených). V ideálním případě by zde měla fungovat oboustranná zpětná vazba, která by měla přispět k efektivnímu rozhodování a pružnému přizpůsobení se situaci. Autor v článku na konkrétních příkladech popisuje správné fungování tohoto cyklu.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company