Komunikujte vhodně a s jasným cílem

Komunikujete s lidmi? Skvěle. Bohužel to však automaticky neznamená, že svá sdělení předáváte efektivně. Víte vůbec, s kým mluvíte?

Ilustrační snímek

V komunikaci existují 4 hlavní kategorie lidí. Vždy na ně pamatujte, a pomůže vám to pochopit, jak efektivně dosáhnout vašeho cíle.

1. Červení: Jdou hned k věci. Jsou velmi přímí. Někdy mohou být vnímáni až jako hrubí a nezdvořilí.

2. Žlutí: Jsou emocionální, starají se o ostatní. Následují své srdce a jsou ochranitelští.

3. Zelení: Analytičtí, rádi hodně vědí. Když nemají dostatek informací, může pro ně obtížné být mluvit o daném tématu.

4. Modří: Říkají, co si myslí. Rádi se pobaví. Někdy si dostatečně nepromyslí, co vlastně říkají.

Většina lidí má svou primární a sekundární barvu. Tak například k lidem, kteří komunikují žlutě, je třeba zvolit přístup spíše jemný a ohleduplný. Když s nimi budete mluvit stylem červených, urazíte je nebo rozzlobíte.

Na rozdíl od toho červení od vás očekávají, že budete mluvit k věci. Když tedy znáte osobu, s níž mluvíte, přizpůsobte styl komunikace jejímu komunikačnímu zabarvení, abyste komunikovali skutečně efektivně.

Použijte následující tipy doporučené webem addicted2success.com a vaše komunikační schopnosti se skoro zázračně zlepší.

Položte si tyto 3 otázky

  1. Jsem upřímný?
  2. Povede to, co se chystám říci, skutečně k předání zprávy, kterou se snažím sdělit?
  3. Pomůže to, co se chystám říct, mým posluchačům?

Nikdy neslibujte nic, co nemůžete dodržet. Také nepodporujte nesprávná a přehnaná očekávání. Buďte prostě upřímní. Druhá otázka spočívá v uvědomění si, zda to, co chcete říct, skutečně sdělí to, co má být sděleno. I malé zamyšlení v tomto ohledu může zabránit mnohým zmatkům a nedorozuměním.

Přemýšlejte o slovech, která používáte. Jak něco řeknete, nemůžete to odříct. Pokud se chystáte říct něco, co nepomůže ani ostatním, ani vám, možná chcete mluvit jen pro mluvení samotné. Takže se na chvíli zastavte a zamyslete se, jaké sdělení vlastně chcete prezentovat – možná chcete ostatní jen povzbudit a ukázat jim, že je akceptujete. To může být naprosto legitimní cíl, je ale dobré si ho uvědomit.

-jk-

Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success