Komunikační středisko pro krizové situace

Zatímco dříve nebyla komunikace s médii v určitých průmyslových odvětvích tak organizovaná, dnes je patrný určitý posun, zejména co se týče krizové komunikace v případech přírodních katastrof. Různé složky firmy mají tendenci aktivně spolupracovat s médii a politickými činiteli a zapojovat je do diskuse.

I přes tento trend však bývají zástupci firem považováni za „ty špatné“, kteří nezvládli řešení problémů spojených s určitými riziky, zatímco příslušníci hnutí typu Greenpeace jsou „ti dobří“, kteří se těší důvěře obyvatel i médií. Proto je pro firmy stále důležitější navazovat s těmito zástupci dobré vztahy a hledat společně řešení, které by bylo přijatelné jak z hlediska ochrany přírody, tak z hlediska zajištění zisků.

Jednou z možností, jak tyto vztahy navazovat a udržovat, je vytvoření speciálního komunikačního střediska ve firmě. Toto středisko by mělo na starosti vztahy s veřejností a zajišťovalo by kvalitní a rychlé poskytování informací občanům a médiím. Pokud si firma nemůže dovolit vytvořit další oddělení, je třeba správně vyškolit provozní manažery a ostatní vedoucí. Začít lze například diskusemi na pracovišti na téma ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe