Komunikační dovednosti pro lídry a manažery

Lídři a manažeři potřebují rozdílné dovednosti. V určitých směrech se sice překrývají, přesto však jde o specifické věci. Lídři potřebují především schopnost vidět věci z širšího pohledu a rozhodovat o důležitých úkolech a cílech. Manažeři by naopak měli vynikat v tom, jak úkoly a cíle plnit. Pro lídry i manažery jsou zásadní komunikační dovednosti - mluvení, psaní, prezentování, naslouchání, prodávání a přesvědčování.

Lídři by měli dále rozvíjet:

- vizi a schopnost zapojit tým do společných cílů,

- odvahu a přesvědčení k plnění svých záměrů a složitému rozhodování,

- čisté úmysly a sebevědomí,

- humor a pokoru,

- empatii a hluboké pochopení pro priority,

- schopnost inspirovat ostatní k nadšení a sebedůvěře,

- sebedůvěru - nikoli aroganci,

- důvěryhodnost a morální sílu,

- přístup „vůdce služebníka", který slouží druhým, nikoli sám sobě.

Manažeři by měli dále rozvíjet:

- sebeřízení a schopnost určovat priority na základě širší perspektivy,

- schopnost spolupráce v rámci týmu,

- plánování a plnění úkolů,

- schopnost rozhodování,

- vyrovnanost a sebedůvěru za všech okolností,

- schopnost řešit konflikty,

- osobní disciplínu a schopnost plnit závazky vůči sobě samým,

- osobní rozvoj a oddanost vůči zdokonalování svých znalostí a schopností,

- pružnost a schopnost rychle se přizpůsobovat měnícím se podmínkám,

- delegování a důvěru v druhé a jejich schopnosti.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com