Když osobnost ohrožuje firmu: Narcističtí ředitelé si vybírají narcistické spolupracovníky

Narcistický ředitel může být pro společnost hrozbou. Zpravidla totiž iniciuje riskantní fúze a akvizice, riskantní investice či podporuje riskantní výzkumné a vývojové projekty. Všichni ředitelé se snaží zajistit podporu pro své budoucí návrhy a rozhodnutí. Proto si vybírají manažery jednotlivých oddělení, kteří jim budou co nejvíce podobní. A to se týká i jejich osobnosti, nejen rasy nebo věku. Rozpoznat osobnostní typ není snadné, ale je to zásadní, zjistili američtí výzkumníci ve studii Narcissism, Director Selection, and Risk-Taking Spending (Narcismus, výběr ředitelů a riskantní utrácení).

Na výběru top manažerů záleží

Výzkum ukazuje, že lidé narcise poznají, když sledují, jakým způsobem jedná s ostatními. Samotní narcističtí lidé jsou obzvláště dobří v odhadnutí toho, zda je druhý podobně založen, nebo ne. Profesionální životopis také napoví, zda dotyčný měl zkušenosti s narcistním ředitelem a zda je na jeho způsoby zvyklý, či zda dokonce má obdobný pohled na věc. To, jací lidé tvoří tým seniorních manažerů, do velké míry určuje, zda bude firma muset čelit neblahým důsledkům příliš riskantních rozhodnutí. A v některých společnostech má ředitel na složení týmu opravdu velký vliv.

Web management-issues.com zjistil, co možná lze očekávat – že čím větší vliv ředitel firmy má, tím pravděpodobnější je, že seniorní manažeři budou podobného založení jako on. Pro stanovení míry narcismu výzkumníci využili obvykle užívaná měřítka, jako je např. četnost, s jakou se objevuje fotografie ředitele ve výroční zprávě, nebo jak často jeho jméno figuruje v tiskových zprávách. O narcismu dost napoví i porovnání odměny ředitele s druhým nejlépe placeným manažerem v dané firmě.

Narcismus znamená větší riziko

Když je mezi top manažery "narcistní konsensus", má firma zaděláno na potíže. Proč? Narcisové totiž vyhledávají riskantní rozhodnutí a zapojují se do riskantních aktivit. Když se všichni top manažeři podílejí na tvorbě firemní strategie, mohou někteří z nich zastavit nebo podpořit riskantní rozhodnutí ředitele. Pokud však jsou ochotni jen tleskat návrhům, které znamenají značné riziko, dost pravděpodobně potenciální negativní následky přehlédnou nebo odmítnou. Narcističtí top manažeři se mohou navíc snažit přesvědčit i ostatní, možná o něco skeptičtější kolegy.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues