Kdy je třeba průvodního dopisu a kdy ne

Zařazení průvodního dopisu s přihláškou nebo CV se zdá být samozřejmost. Dívají se ale náboroví manažeři a další personál stále na tyto dokumenty? 

Pro řadu náborových manažerů poskytují průvodní dopisy cennou kostru, která ovlivňuje, jak se dívají na CV. Podle nedávného průzkumu personální agentury OfficeTeam je v náborovém procesu důležitý pro 86 % vedoucích pracovníků. Proč se tedy dívat na průvodní dopis? 

- Může poukázat na schopnosti uchazeče, například následovat instrukce. Někteří uvádí, že přímo vyhledávají průvodní dopis a přihlášky zaslané bez něj jsou rovnou vyřazovány.

- Kvůli zjištění zájmu o danou příležitost. Čím osobnější je tento dopis pro firmu, tím lépe.

- Pro ocenění základních komunikačních schopností v psaném projevu. Může poukázat na silné a slabé stránky v základním psaném projevu.

Existují však situace, kdy průvodní dopis není v obecném hledisku vyhledáván. Podle zkušeností některých není například vyhledáván v oboru IT a na většině pozic na částečný úvazek. Řada náborových manažerů v kreativních oborech, například filmu nebo grafickém designu, má v tomto ohledu různé požadavky. Často pro rychlé úvodní zhodnocení uchazeče preferují výňatky z portfolia.

Pokud si nejste jisti, zda máte nebo nemáte přidat průvodní dopis, prohlédněte si pečlivě specifikace pozice, o kterou máte zájem. Neměli byste posílat průvodní dopis v případě, že zaměstnavatel nebo náborář přímo uvede, že není nutný. V opačném případě je lépe hrát na jistotu a přiložit jej. Tato úvodní forma komunikace by měla vaše CV doprovázet a je důležitá, i když se jedná pouze o velmi krátké sdělení.  

-av-

Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder